An Herald

Le Air fàire

Sgrìobh mi an aiste airson Wikipedia mu pàipear-naidheachd an Herald. Tha mi ‘n dòchas gu bheil mo Ghàidhlig math gu leòr. Ach uill, ‘s urrainn do dhuine sam bith a bhith ag atharrachadh e! Co-dhiù, seo e:

‘Se pàipear-naidheachd broadsheet beurla a th’ anns An Herald. Bidh e air fhoillseachadh air Diluain gu Disathairne ann an Glaschu.
Tha e aon de na pàipearan-naidheachd beurla as sine anns an t-saoghal. Chaidh an pàipear fhoillseachadh an toiseachd ann an 1783 leis an t-ainm Glasgow Advertiser. B’e Iain Mennons an deasaiche an toiseachd.
Dh’ atharraich e an t-ainm aige dhan an Herald and Advertiser ann an 1802 agus an-sin an Glasgow Herald ann an 1805. Chaidh e làitheil ann an 1859. Ghluais am pàipear do togalach Theàrlaich Rennie Mac an Tòisich air Sràid Mitchell ann an 1868. ‘Se an togalach seo an Taigh-Solais a-nis, an t-Ionad Albannach airson Ailtearachd, Dealbhadh agus am Baile.
Cheannaich Sir Eòghann Friseal am pàipear ann an 1964 agus an-sin, ghabh Tiny Rowland seilbh air ann an 1979 le Lonrho PLC.
Ghluais am pàipear do oifigean ùr air Sràid Albion ann an 1980. Bha iad air a dhealbh coltach ri togalach Black Lubyanka an Daily Express ann an Lunnainn.
Dh’ atharraich e an t-ainm aig an pàipear dhan The Herald anns a’ Ghearran 1992. Cheannaich am manaidsearan (leis an ainm Caledonian Newspapers) e anns a’ Chèitean 1992. Cheannaich Scottish Television e an-sin anns an 1996 agus dh’ atharraich an t-ainm aige gu Scottish Media Group an dèidh.
Dh’ ùraich am pàipear anns a’ Chèitean 1998 agus chuir pàpear peathar Didòmhnaich, an Sunday Herald, air bhog ann an 1999.
‘Se Newsquest (pàirt de Ghannett) an seilbheadair a-nis, cheannaich iad e bho an Scottish Media Group ann an 2003 airson £216m an dèidh reic connsachail.
Tha tuilleadh leughadairean aige na broadsheet nàiseanta sam bith eile ann an Alba. ‘Se Marcas Dùghlas-Home an deasaiche an-dràsta, mac-bràthar Sir Alasdair Dùghlas-Home.


Tadhail air Air fàire

Powered by WPeMatico

Wikipedia

Le Air fàire

‘Se Wikipedia leabhar mòr eòlais air-loidhne. Tha e fosgailte airson duine sam bith a bhith a’ cuideachadh leis. Tha nas motha na 1000 aistidhean aige an-dràsta. Tha mi air a bhith a’ sgrìobhadh mu ball-coise na h-Alba.

Ach, cha sgrìobh mi mun an geama air Didòmhnaich! Tha mi a’ feuchainn a dìochuimhneachadh.


Tadhail air Air fàire

Powered by WPeMatico

Buidhnean-charthannachd a’ call a-mach?

Le Air fàire

‘Se an Scottish SPCA an t-ainm a th’air an t-SSPCA a-nis. Tha iad ’n dòchas gu bheil seo a’ stad daoine a’ toirt tabhartas gus an RSPCA – buidheann-charthannachd Sasannach – tro thuiteamas. O chionn ghoirid, dh’fhàg cailleach £250,000 gus an RSPCA an àite an t-SSPCA.
Ach chan eil seo dìreach duilgheadas aig an SSPCA. Tha mòran buidhnean-charthannachd Sasannach a’ sanasachadh ann an Alba. Chan eil iad a’ dèanamh e soilleir nach eil iad ag obair ann an Alba. A bheil iad a’ dèanamh seo a dh’aon ghnothach? ‘S dòcha. An urrainn dhan a’ Phàrlamaid a bith ag iarraidh gu beil buidhnean-charthannachd a’ dèanamh soilleir far a bheil iad ag obair?

Tadhail air Air fàire

Powered by WPeMatico

An t-sèasan ùr

Le Air fàire

Tha an t-sèasan ball-coise a’ tòiseachadh an-diugh. Dh’fhaodadh seo a bhith lìog inntinneach am bliadhna seo. Chùm Hibs a’ chuid as motha den cluicheadairean aca a thàinig anns an treas àite an t-sèasan seo chaidh. Neartaich Hearts, Obar Dheathain is Dùn Deagh an sgioban aca agus bidh iad a’ smaoineachadh gun urrainn dhaibh a bhith a’ strì airson an treas àite am bliadhna seo. On bha Celtic a’ irioslachadh ann an Eòrpa, is dòcha gun tig sgioba seach an Old Firm anns a’ chiad no an dàrna àite!
Tha mi a’ falbh gu Easter Road far am bi Hibs a’ cluich le Dùn Phàrlain. Tha mi a’ faireachdainn math air a’ bhuil.

Tadhail air Air fàire

Powered by WPeMatico