Pàrlamaid na h-Alba

 • ‘Buaidh is piseach’ – Comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban #gaidhlig #gaeilge
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 16 Faoi 2020 at 2:16f

  Reáchtáil meitheal machnaimh Pharlaimint na hAlban Scotland’s Futures Forum comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban ar 6ú Nollaig. Is é ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ a b’ainm di. B’é aidhm ná comhdhála breathnú ar aghaidh ar an áit a d’fhéadfadh agus ba cheart a bheith ag Gaeilge na hAlban in … Leugh an corr de ‘Buaidh is piseach’ – Comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban #gaidhlig #gaeilge

 • Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi
  by Oifigear Gàidhlig on DiC, 11 Dùbh 2019 at 3:20f

  The Scottish Parliament’s think-tank Scotland’s Futures Forum held a conference about Gaelic on the 6th of December. It was entitled ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ The aim of the conference was to look forward at the position that Gaelic could and should have in 2030 and further … Leugh an corr de Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

 • Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on DiL, 9 Dùbh 2019 at 10:41m

  Chùm Fòram Alba air Thòiseach, tanc smaoineachaidh Pàrlamaid na h-Alba co-labhairt mun Ghàidhlg air 6 Dùbhlachd. B’ e ‘Buaidh is piseach – cò ris a bhiodh soirbheas dhan Ghàidhlig coltach’ an t-ainm a bh’ oirre. B’ e amas na co-labhairt coimhead air adhart ri suidheachadh na Gàidhlig ann an 2030 agus nas fhaide air adhart … Leugh an corr de Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig

 • Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 31 Dàmh 2019 at 3:36f

  Thèid deasbad a chumail mu Bhliadhna Eòrpach nan Cànanan Dùthchasach agus mu Latha Eòrpach nan Cànanan ann am Pàrlamaid na h-Alba, Diciadain 06 Samhain aig 5f. ‘S e deasbad Gnothaichean Bhall a tha seo, a bhios air a stiùireadh le Aonghas Dòmhnallach BPA. Chithear an gluasad air làrach-lìn na Pàrlamaid. Thèid Gàidhlig a chleachdadh mar … Leugh an corr de Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi

 • Change the World during Seachdain na #Gàidhlig!
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 24 Dàmh 2019 at 2:47f

  It’s not long until Seachdain na Gàidhlig – Edinburgh’s Gaelic Festival starts and as part of this, the Scottish Parliament will be holding two events! On Thursday 14th November, we’ll be holding two sessions entitled Atharraich an Saoghal tron Ghàidhlig – Change the world through Gaelic – one in the morning (10am-12pm) for learners and another for fluent speakers … Leugh an corr de Change the World during Seachdain na #Gàidhlig!

 • Atharraich an saoghal rè Seachdain na #Gàidhlig!
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 10 Dàmh 2019 at 10:36m

  Chan eil ach mìos ann gus an toisich Seachdain na Gàidhlig ann an Dùn Èideann agus tha Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ cumail dà thachartas!  Bidh sinn a’ cumail dà sheisean leis an ainm Atharraich an Saoghal tron Ghàidhlig air Diardaoin 14 Samhain – fear sa mhadainn (10m-12f) airson luchd-ionnsachaidh agus fear air an … Leugh an corr de Atharraich an saoghal rè Seachdain na #Gàidhlig!

 • BSL ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #bsl #EDLangs
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 26 Sult 2019 at 12:05f

  ‘S e an-diugh Latha Eòrpach nan Cànanan agus mar sin, tha sinn air iarraidh air ar co-obraiche còir Marc Mac a’ Mhaoilein, Oigifear Leasachaidh BSL Pàrlamaid na h-Alba innse dhuinn mun obair aige agus ma dheidhinn fhèin airson a’ bhloga. Tha mion-chànan oifigeil ann an Alba a tha air a chleachdadh le 13,000 neach agus … Leugh an corr de BSL ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #bsl #EDLangs

 • Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig
  by Oifigear Gàidhlig on Dih, 20 Sult 2019 at 12:17f

  A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail ann am Pàrlmaid na h-Alba – tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil thu airson coinneachadh ri Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Ken Mac an Tòisich BPA agus ceistean a chur air? Thig dhan choinneimh againn! Bidh sinn a’ cumail coinneamh ann an Sabhal Mòr Ostaig Diaoine 27/09/2019 … Leugh an corr de Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

 • Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 19 Sult 2019 at 2:03f

  Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo. Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile. Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh. … Leugh an corr de Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

 • Scots Language Awards 2019
  by Oifigear Gàidhlig on DiM, 10 Sult 2019 at 8:22m

  Air a phostadh Scottish Parliament Official Report: On Friday 27 September, Glesga’s Mitchell Theatre will pley host tae the first ivver Scots Language Awards. The chairity, Hands Up For Trad, which has heidit up the weel-kent Scots Trad Music Awards fae 2003, is ahint the new event, which has the aim o forderin the profile…