Pàrlamaid na h-Alba

 • SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe
  by Oifigear Gàidhlig on Dih, 22 Cèit 2020 at 1:29f

  This blog answers some of the most frequently asked questions in relation to bilingual road signs. via SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe# Our colleagues at SPICe – the Scottish Parliament Information Centre recently published an FAQ article about bilingual Gaelic/English signage in Scotland. To read, please click on … Leugh an corr de SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe

 • Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 21 Cèit 2020 at 1:26f

  This is a Gaelic translation of our recent blog SPICe FAQ – Gaelic road signs. via Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe Tha ar co-obraichean aig SPICe (Ionad Fiosrachaidh na Pàrlamaid) air bloga fhoillseachadh mu shoidhnichean rathaid anns a’ Ghàidhlig. Gus a leughadh, briog air an dealbh gu … Leugh an corr de Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe

 • Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19 #gàidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on DiC, 18 Màrt 2020 at 1:02f

  Tha Pàrlamaid na h-Alba air a ràdh gum bi iad a’ cur stad sealach air gnìomhan com-pàirteachadh poblach agus iad a’ cur prìomhachas air taic do ghnothach pàrlamaideach agus freagairt ri cùis a’ Chorònabhìorais. Tha na h-atharrachaidhean sin gan dèanamh gus a bhith cinnteach gu bheil a’ Phàrlamaid a’ coileanadh a cuid dhleastanasan deatamach a thaobh reachdas … Leugh an corr de Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air […]

 • Greis-gnìomhachas ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on Dih, 6 Màrt 2020 at 1:23f

  Tha Màiri Bell, a tha na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, air greis-gnìomhachais ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta. Anns a’ phost seo tha i ag innse dhuinn mu deidhinn agus mun obair aice sa Phàrlamaid. Is mise Mairi. Tha mi air greis gnìomhachais le Alasdair agus Marc na h-Oifigearan Leasachaidh Gàidhlig anns a’ Phàrlamaid. … Leugh an corr de Greis-gnìomhachas ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig

 • ‘Buaidh is piseach’ – Comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban #gaidhlig #gaeilge
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 16 Faoi 2020 at 2:16f

  Reáchtáil meitheal machnaimh Pharlaimint na hAlban Scotland’s Futures Forum comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban ar 6ú Nollaig. Is é ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ a b’ainm di. B’é aidhm ná comhdhála breathnú ar aghaidh ar an áit a d’fhéadfadh agus ba cheart a bheith ag Gaeilge na hAlban in … Leugh an corr de ‘Buaidh is piseach’ – Comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban #gaidhlig #gaeilge

 • Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi
  by Oifigear Gàidhlig on DiC, 11 Dùbh 2019 at 3:20f

  The Scottish Parliament’s think-tank Scotland’s Futures Forum held a conference about Gaelic on the 6th of December. It was entitled ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ The aim of the conference was to look forward at the position that Gaelic could and should have in 2030 and further … Leugh an corr de Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

 • Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on DiL, 9 Dùbh 2019 at 10:41m

  Chùm Fòram Alba air Thòiseach, tanc smaoineachaidh Pàrlamaid na h-Alba co-labhairt mun Ghàidhlg air 6 Dùbhlachd. B’ e ‘Buaidh is piseach – cò ris a bhiodh soirbheas dhan Ghàidhlig coltach’ an t-ainm a bh’ oirre. B’ e amas na co-labhairt coimhead air adhart ri suidheachadh na Gàidhlig ann an 2030 agus nas fhaide air adhart … Leugh an corr de Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig

 • Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 31 Dàmh 2019 at 3:36f

  Thèid deasbad a chumail mu Bhliadhna Eòrpach nan Cànanan Dùthchasach agus mu Latha Eòrpach nan Cànanan ann am Pàrlamaid na h-Alba, Diciadain 06 Samhain aig 5f. ‘S e deasbad Gnothaichean Bhall a tha seo, a bhios air a stiùireadh le Aonghas Dòmhnallach BPA. Chithear an gluasad air làrach-lìn na Pàrlamaid. Thèid Gàidhlig a chleachdadh mar … Leugh an corr de Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi

 • Change the World during Seachdain na #Gàidhlig!
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 24 Dàmh 2019 at 2:47f

  It’s not long until Seachdain na Gàidhlig – Edinburgh’s Gaelic Festival starts and as part of this, the Scottish Parliament will be holding two events! On Thursday 14th November, we’ll be holding two sessions entitled Atharraich an Saoghal tron Ghàidhlig – Change the world through Gaelic – one in the morning (10am-12pm) for learners and another for fluent speakers … Leugh an corr de Change the World during Seachdain na #Gàidhlig!

 • Atharraich an saoghal rè Seachdain na #Gàidhlig!
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 10 Dàmh 2019 at 10:36m

  Chan eil ach mìos ann gus an toisich Seachdain na Gàidhlig ann an Dùn Èideann agus tha Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ cumail dà thachartas!  Bidh sinn a’ cumail dà sheisean leis an ainm Atharraich an Saoghal tron Ghàidhlig air Diardaoin 14 Samhain – fear sa mhadainn (10m-12f) airson luchd-ionnsachaidh agus fear air an … Leugh an corr de Atharraich an saoghal rè Seachdain na #Gàidhlig!