Pàrlamaid na h-Alba

 • Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on Dih, 7 Lùna 2020 at 11:56m

  Chaidh aithisg bhliadhnail ùr na Pàrlamaid fhoillseachadh an-diugh. Tha i ann an cruth dà-chànanach sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Anns an aithisg, gheibh sibh a-mach na bha a’ dol sa Phàrlamaid agaibh ann an 2019-20 le staitistearachd agus fiosrachadh gu leòr! Agus ma tha BSL agad, gheibhear geàrr-chunntas den aithisg sa chànan sin cuideachd. Alasdair … Leugh an corr de Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

 • Bhidio ùr mu Athchuingean Pàrlamaideach #gàidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 23 Iuch 2020 at 2:08f

  Tha sinn air bhidio ùr fhoillseachadh sa Ghàidhlig mu athchuingean poblach. Tha e a’ freagairt tòrr cheistean chumanta, a’ gabhail a-steach: Ciamar a chuireas tu athchuinge a-steach? Cia mheud ainm a dh’fheumas tu? Am faod e a bhith mu chuspair sam bith? Am faod mi athchuinge a chur a-steach air-loidhne? Dè thachras às dèidh dhomh … Leugh an corr de Bhidio ùr mu Athchuingean Pàrlamaideach #gàidhlig

 • SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe
  by Oifigear Gàidhlig on Dih, 22 Cèit 2020 at 1:29f

  This blog answers some of the most frequently asked questions in relation to bilingual road signs. via SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe# Our colleagues at SPICe – the Scottish Parliament Information Centre recently published an FAQ article about bilingual Gaelic/English signage in Scotland. To read, please click on … Leugh an corr de SPICe FAQ – Gaelic road signs — SPICe Spotlight | Solas air SPICe

 • Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 21 Cèit 2020 at 1:26f

  This is a Gaelic translation of our recent blog SPICe FAQ – Gaelic road signs. via Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe Tha ar co-obraichean aig SPICe (Ionad Fiosrachaidh na Pàrlamaid) air bloga fhoillseachadh mu shoidhnichean rathaid anns a’ Ghàidhlig. Gus a leughadh, briog air an dealbh gu … Leugh an corr de Ceistean Cumanta SPICe – Soidhnichean rathaid Gàidhlig — SPICe Spotlight | Solas air SPICe

 • Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19 #gàidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on DiC, 18 Màrt 2020 at 1:02f

  Tha Pàrlamaid na h-Alba air a ràdh gum bi iad a’ cur stad sealach air gnìomhan com-pàirteachadh poblach agus iad a’ cur prìomhachas air taic do ghnothach pàrlamaideach agus freagairt ri cùis a’ Chorònabhìorais. Tha na h-atharrachaidhean sin gan dèanamh gus a bhith cinnteach gu bheil a’ Phàrlamaid a’ coileanadh a cuid dhleastanasan deatamach a thaobh reachdas … Leugh an corr de Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19 #gàidhlig

 • Greis-gnìomhachas ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on Dih, 6 Màrt 2020 at 1:23f

  Tha Màiri Bell, a tha na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, air greis-gnìomhachais ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta. Anns a’ phost seo tha i ag innse dhuinn mu deidhinn agus mun obair aice sa Phàrlamaid. Is mise Mairi. Tha mi air greis gnìomhachais le Alasdair agus Marc na h-Oifigearan Leasachaidh Gàidhlig anns a’ Phàrlamaid. … Leugh an corr de Greis-gnìomhachas ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig

 • ‘Buaidh is piseach’ – Comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban #gaidhlig #gaeilge
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 16 Faoi 2020 at 2:16f

  Reáchtáil meitheal machnaimh Pharlaimint na hAlban Scotland’s Futures Forum comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban ar 6ú Nollaig. Is é ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ a b’ainm di. B’é aidhm ná comhdhála breathnú ar aghaidh ar an áit a d’fhéadfadh agus ba cheart a bheith ag Gaeilge na hAlban in … Leugh an corr de ‘Buaidh is piseach’ – Comhdháil faoi Ghaeilge na hAlban #gaidhlig #gaeilge

 • Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi
  by Oifigear Gàidhlig on DiC, 11 Dùbh 2019 at 3:20f

  The Scottish Parliament’s think-tank Scotland’s Futures Forum held a conference about Gaelic on the 6th of December. It was entitled ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ The aim of the conference was to look forward at the position that Gaelic could and should have in 2030 and further … Leugh an corr de Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

 • Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig
  by Oifigear Gàidhlig on DiL, 9 Dùbh 2019 at 10:41m

  Chùm Fòram Alba air Thòiseach, tanc smaoineachaidh Pàrlamaid na h-Alba co-labhairt mun Ghàidhlg air 6 Dùbhlachd. B’ e ‘Buaidh is piseach – cò ris a bhiodh soirbheas dhan Ghàidhlig coltach’ an t-ainm a bh’ oirre. B’ e amas na co-labhairt coimhead air adhart ri suidheachadh na Gàidhlig ann an 2030 agus nas fhaide air adhart … Leugh an corr de Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig

 • Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi
  by Oifigear Gàidhlig on Dia, 31 Dàmh 2019 at 3:36f

  Thèid deasbad a chumail mu Bhliadhna Eòrpach nan Cànanan Dùthchasach agus mu Latha Eòrpach nan Cànanan ann am Pàrlamaid na h-Alba, Diciadain 06 Samhain aig 5f. ‘S e deasbad Gnothaichean Bhall a tha seo, a bhios air a stiùireadh le Aonghas Dòmhnallach BPA. Chithear an gluasad air làrach-lìn na Pàrlamaid. Thèid Gàidhlig a chleachdadh mar … Leugh an corr de Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi