Bella Caledonia – Ghetto na Gàidhlig

 • Coitcheann – Common Ground
  by Bella Caledonia Editor on DiM, 29 Dàmh 2019 at 6:12f

  Lorg Ghlaschu – In Search of the Dear Green Place, is a SNH commission for Mòd Ghlaschu 2019 celebrating Glasgow’s people, places and stories through her Gaelic and other placenames. Here’s a poem by Mary Ann Kennedy, inspired by Cathkin Braes – the highest point within the city boundaries, giving an unrivalled view of the

 • Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?
  by Bella Caledonia Editor on DiL, 14 Dàmh 2019 at 4:21f

  Seo agaibh tar-sgrìobhadh den òraid a thug sinn seachad aig a’ cho-labhairt #AnAthCheum2019 a chaidh a chumail an t-seachdain sa chaidh le UofG Oilthigh Ghlaschu – taing mhòr dhaibh-san airson a’ chòmhraidh chudromaich seo a chur air dòigh agus airson fiathachadh a thoirt dhuinn pàirt a ghabhail ann! Tha, agus bidh, Beurla nas tarraingiche don

 • Còig Bliadhna
  by Bella Caledonia Editor on DiS, 5 Dàmh 2019 at 5:33f

  Tha saoghal poileataigs air gluasad cho luath seachad air na seachdainean a tha air a dhol seachad bhon sgrìobh mi mu dheireadh – cho luath ‘s gu bheil e a’ faireachdainn mar gu bheil gu leòr naidheachdan airson bliadhna a lìonadh. Bha beachd no dhà agam mu dè sgrìobhainn – ‘s dòcha rudeigin a bharrachd

 • Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig
  by Bella Caledonia Editor on Dia, 3 Dàmh 2019 at 12:56f

  Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig – feumaidh Riaghaltas na h-Alba coimhead gu geur air an dòigh anns a bheil a’ bhuidheann air a ruith, a-rèir Misneachd. Tha a’ bhuidheann-strì Misneachd a’ toirt seachad rabhadh an-diugh gu bheil luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig,

 • Ceist Mhòr an Fhearainn
  by Bella Caledonia Editor on DiD, 18 Lùna 2019 at 3:50f

  Bho chionn bheagan mhìosan a-nis, tha mi air a bhith ag obair air rannsachadh airson sreath do dh’obraichean ealain ùra. Tha riamh ùidh air a bhith agam anns a’ cheangal a th’ againn ris an àrainneachd agus ris an t-saoghal – gu h-àraid a’ coimhead air cho dlùth ’s a tha a’ bheatha ris an

 • Heileacoptair
  by Bella Caledonia Editor on DiL, 12 Lùna 2019 at 2:15f

  from Gàidhlig Gu Leòr – Apple Clips This video DESTROYS anti-Gaelic bigotry in just SIXTY seconds… Wow! We literally spent £20 million on this video – money well spent smashing Gaelic myths from the Empire State and beyond…  

 • Toiseach Tòiseachaidh
  by Bella Caledonia Editor on DiL, 22 Iuch 2019 at 10:47f

  In her first column Fiona MacIsaac sets out her aspirations for the subjects she wishes to touch on in the coming months in more depth. Fiona briefly touches on her own journey as a Gael and native Gaelic speaker – something she will be exploring in more depth in future columns in conjunction with happenings

 • On Gaelic Language Development Policy in Scotland
  by Bella Caledonia Editor on DiS, 6 Iuch 2019 at 8:26m

  An open letter to the Scottish Government on Gaelic language development policy in Scotland by Màrtainn Mac a’ Bhàillidh: As a young architect I was drawn to working in the Isle of Skye by my commitment to Scotland’s Gaelic language. Having been an active member of the SNP for over 15 years, joining shortly after

 • Gaelic Place Names
  by Bella Caledonia Editor on DiS, 15 Ògmh 2019 at 7:24f

  Here’s a selection of gaelic derived place names – from Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) ~ Gaelic Place-Names of Scotland the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland. Reproduced here with thanks to Ainmean-Àite na h-Alba and Bòrd na Gàidhlig. For more on these names consult www.gaelicplacenames.org ** ** ** ** **   **  

 • Scottish Gaelic Explained
  by Bella Caledonia Editor on DiM, 11 Ògmh 2019 at 4:48f

  This is a lovely new accessible introduction to Gaelic from VisitScotland. The voiceover is by the wonderful Mary Ann Kennedy.