Gàidhlig Air-loidhne – bathar bog

 • EclipseCrossword
  by galbatharbog on Dih, 24 Lùna 2007 at 11:07m

  Seo am program a b’fhearr leam fhin airson toimhseachain-tarsainn.   Tha e soirbh a chleachdadh agus gheibh sibh diofar seorsa toimhseachan as. http://www.eclipsecrossword.com/

 • Hot Potatoes
  by galbatharbog on Dih, 24 Lùna 2007 at 11:05m

  Math comhla ri sgadan fuar  … Cuideachd math airson eacarsaich lion-na-bearnan, cuir-ann-an-ordugh, iomadh-roghainn, tòimhseachan-tarsainn, is rudan mar sin.   Gu math soirbh a chleachdadh. Seo far am faigh sibh e: http://hotpot.uvic.ca/

 • Storybook Weaver Deluxe
  by galbatharbog on Dia, 7 Ògmh 2007 at 8:50m

  Cheannaich mi am program seo don ghille agam agus chòrd e ris cho mòr ’s gu robh mi smaoineachadh gum b’fhiach fheuchainn le clas beag ‘tutorial’ a bh’agam.   Tha e a’ cosg ~ 9.99 agus tha e freagarrach airson Windows a-mhàin.  Tha e soirbh a chuir air an coimpiutair.   Bhithinn-sa ga chleachdadh le triùir còmhla

 • Fàilte!
  by galbatharbog on DiL, 4 Ògmh 2007 at 11:28m

  Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e feumail nam biodh sinn a’ cleachdadh am blog seo airson innse dha chèile mu dheidhinn bathar bog a tha sinn a’ cleachdadh sna sgoiltean.   Nò bathar bog a cheannaich sinn ‘s nach robh gu math sam bith.  Puingean ri chuimhneachadh: an obraich e air Mac nò Windows? dè