Comann Litreachas Ghlaschu

 • Tha sinn air ais!
  by comannlitreachasg on DiC, 14 Iuch 2021 at 11:16m

  Tha Comann Litreachais Ghlaschu ga ath-stèidheachadh às dèidh a bhith na thàmh fad corra bhliadhna. ’S e buidheann-leughaidh mhì-fhoirmeil a tha seo a tha ag amas air daoine a bhrosnachadh gus leabhraichean Gàidhlig a leughadh agus cabadaich mun deidhinn còmhla. Feuchaidh sinn ri coinneachadh mu uair sa mhìos ann an ionad ùr an Lòchrain, anns

 • Lèirmheas air ‘Fuaran Ceann an t-Saoghail’ le Aonghas Pàdraig Caimbeul
  by comannlitreachasg on DiL, 15 Cèit 2017 at 9:24m

  Tiotal: Fuaran Ceann an t-Saoghail Úghdar:  Aonghas Pàdraig Caimbeul. Rionnagan: ★ ★ ★ ★ ☆   Bha deagh oidhche aig buill a’ Chomainn san Lios Mhòr o chionn ghoirid ’s sinn     a’ beachdachadh air a’ chòigeimh nobhail le Aonghas Pàdraig Caimbeul, “Fuaran Ceann an t-Saoghail”.  Chan eil an nobhail seo ach ceud duilleag ‘s a h-ochd a dh’fhaid’

 • Lèirmheas air ‘Dìleas Donn’ le Norma NicLeòid
  by comannlitreachasg on Dih, 24 Màrt 2017 at 5:38f

  Sealladh air na co-dhùnaidhean ’s na breithean a tha againn uile ri dhèanamh san t-saoghal anns a bheil sinn beò. Tiotal:  Dìleas Donn Ùghdar:  Norma NicLeòid Rionnagan:  ★ ★ ★ ☆ ☆     ’S e seo a’ chiad leabhar ann an sreath de thrì leabhraichean.  Tha e stèidhichte air Eilean Leòdhais gu ìre mhòir,

 • Lèirmheas air Rò Fhada san t-Suidheachadh Seo
  by comannlitreachasg on DiD, 26 Gearr 2017 at 11:45m

  Iomradh air fear a tha a’ strì ri smachd fhaighinn air a bheatha.     Tiotal: Ro Fhada San t-Suidheachadh Seo Ùghdar: Alasdair Caimbeul Rionnagan: ★ ★ ★ ★ ☆     Beachdan: Tha coltas an leabhair fìor tharraingeach bhon chiad sealladh.  Tha ìomhaigh chumhachdach de sheann dòirteal air a’ chòmhdach ach tha àilleachd aig