Taigh na Gàidhlig

 • Rudan Eibhinn a thàinig à Eirinn
  by tnagblog on DiS, 16 Faoi 2016 at 8:54f

  1. Tha ‘the shift’ an an aon rud ris ‘the Christmas’ Is ionann ‘the shift’ agus ‘the Christmas’. 2. Chan eil e gu diofar dè cho acrasach sa tha thu, chan eil e ceart gu leòr leumadair ithe 2.  Is cuma cé chomh hocrasach is atá tú, níl sé ceart go leor deilf a ithe. … Continue reading Rudan Eibhinn a thàinig à Eirinn

 • Dè na rinn sibh airson na Nollaige?
  by tnagblog on Dia, 7 Faoi 2016 at 11:30f

  Ricky Hannaway ‘S e seo an t-àm dhen bhliadhna nuair a bhios cuid de dhaoine ag ith’ agus ag òl cus, ‘s mi bha gu deimhinne. A bharrachd air sin ‘s e àm son na teaghlaichean a thighinn còmhla, oidhcheannan làn chabadaich, àbhachdas agus geamannan – gu deimhinne nach d’ rinn mise sin. Sgàth ‘s … Continue reading Dè na rinn sibh airson na Nollaige?

 • Leasanan bho na h-Èireannaich (a rèir Èireannach)
  by tnagblog on DiL, 9 Samh 2015 at 6:48f

  Bhon eòlas agam fhìn ann an Gàidhlig na h-Alba, tha e foilleasach dhomh gu bheil ceangail làidir ann eadar Gàidhlig agus Gàidhlig na h-Èirinn. ‘S e cànain Ceilteach a th’ anns an dà aca, agus tha na structaran agus fuaimean gu math coltach. Ach, ged a tha tè dhiubh (Gaelige) air a h-aithneachadh mar chànan … Continue reading Leasanan bho na h-Èireannaich (a rèir Èireannach)

 • Carson nach coinnich sibh ri seisean an Lòchran?
  by tnagblog on Dih, 6 Samh 2015 at 5:40f

  Air an Diciadain mu dheireadh dhen mhìos bi luchd-ciùil na Gàidhlig a’ tighinn còmhla airson ceòl tradiseanta a chluich aig taigh seinnse ‘Lismore’ ann am Partaig. An t-seachdain seo chaidh Taigh na Gàidhlig sios airson pàirt a ghabhail ann agus cèistean fhaighneachd dhan luchd ciùil eile a bha ann agus seo na fhuair sinn a-mach… … Continue reading Carson nach coinnich sibh ri seisean an Lòchran?

 • 10 rudan a tha cur eagal a bheatha air na Gàidheal ann an Glaschu
  by tnagblog on DiD, 1 Samh 2015 at 4:21f

  Nuair a tha a h-uile duine ann an O’Neills ach tha am bouncer ag ràdh gu bheil thu air cus òl a-nochd 2. Neo nas miosa buileach, tha thu air do thiligeil a-mach leis gu bheil thu air tuiteam (nad chadal anns na taighean beaga neo air an urlar) 3.  Nuair nach eil thu an uair … Continue reading 10 rudan a tha cur eagal a bheatha air na Gàidheal ann an Glaschu

 • Gearanan Gràmar air innse le luchd-teagaisg na Gàidhlig fhèin…
  by tnagblog on DiC, 28 Dàmh 2015 at 2:24f

  “Nuair nach eil duine ag aithneachadh an diofar eadar gnè le fear is tè – cuimhn’ am sgoilear ag ràdh gun robh a piuthar trom le leanabh – dh’fhaighnich sgoilear eile sa chlas “Dè fear?” Uill, mo chreach, abair masladh!”  “B’ eòlach do sheanair air ‘do seanair’! Dè idir a tha cho doirbh mu dheidhinn … Continue reading Gearanan Gràmar air innse le luchd-teagaisg na Gàidhlig fhèin…

 • An àm a’ choinnich TnaG ri Ruairidh Graham à Niteworks…
  by tnagblog on Dih, 23 Dàmh 2015 at 4:07f

  Leugh de na bh'aig Ruairidh ri innse do chaileagean TnaG mun chlàr ùr aig Niteworks agus nonsense eile...

 • 11 Daoine a chì thu aig am Mòd Naiseanta Rioghail…
  by tnagblog on DiC, 21 Dàmh 2015 at 7:09f

  Pàrantan Rùdasach Tha sinn uile eòlach air an leithid… na pàrantan sin a bhios a’ fuaimneachadh nam faclan dhan chloinn fhad ‘s a bhios iad a’ seinn agus a’ dèanamh cinnteach nach eil fìù ‘s aon phìos fhalt a-mach à aite. Tha iad gu mòr a’ feuchainn gun gaire a bhriseadh air an aodann nuair a bhios a’ chlann aig … Continue reading 11 Daoine a chì thu aig am Mòd Naiseanta Rioghail…

 • Na prìomh 10 fìr buadhmhor ann an saoghal na Gàidhlig…
  by tnagblog on DiL, 19 Dàmh 2015 at 7:03f

  Saoil cò na fìr as buadhmhoire ann an saoghal na Gàidhlig

 • Fàilte gu Blog Ùr Taigh na Gàidhlig
  by tnagblog on DiL, 19 Dàmh 2015 at 7:02f

  Hello agus fàilte dhan bhlog ùr againn!! Oileanaich Oilthigh Ghlaschu a’ fuireach còmhla ann an Taigh na Gàidhlig eadar 2015-16! Cò sinne? ‘S mise Shannon Cowie agus ‘s ann à Inbhir Nis a tha mi. Tha mi anns an cheathramh bliadhna aig Oilthigh Ghlaschu a’ leughadh Pharmacology. Nuair a bha mi òg b’ àbhaist dhomh … Continue reading Fàilte gu Blog Ùr Taigh na Gàidhlig