Sìr mi, Alba!

 • Fo-thiotalan - Subtitles
  by Garrett Anderson on Dih, 20 Faoi 2012 at 5:18f

  Hallo a dhuine 's a mhnathan uaisle! Tha mi a' sgrìobhadh dhuibh an diugh airson fiosrachadh a thoirt dhuibh mu'm chàraid a tha ag obair air fo-thiotalan Gaeilge. Mar a Ghàidhlig bidh a' chuid mhòr de na meadhanan anns a' Ghaeilge a' tighinn le fo-thiotalan anns a' Bheurla. Well, tha mo chàraid a' cur fho-thiotalan Gaeilge an àite na Beurla air bhideothan Gaeilge. Tha e an dòchas gum bi na bhideothan aige cuideachail do dhaoine a tha a' foghlam a' chànain. Gliog an seo airson tuilleadh fhaicinn: Fo-Thiotalan Gaeilge Hello ladies and gentlemen! I am writing to you all today to tell […]

 • Chan eil fhios agam - I don't know
  by Garrett Anderson on Dia, 19 Faoi 2012 at 12:48f

  Aidh, a-rithist tha mi nam shuidhe fo bhuaidh trioblaidean na beatha agus mì-chinnteach dè a nì mi. Tha mo fhoirmean iarrtais deiseil fa-dheòidh agus a-nis an t-aon rud a tha orm 's e a bhith a' feitheamh deagh-thoil an oillthigh... is dòcha. Tha fhios agam gur e àm fada air dol seachad bho mo bhlog mu dheireadh agus seo mo chiad bhlog na bliadhna ùire 2012 gu oifigeil! 'S math sin! Agus aig toiseach na bliadhna ùire, thachair mì-fhòrtan air mo chuid chàraidean agus tha e a' coimhead gun do ruig e mi cuideachd. Chan ann rud trom-chùiseach, na gabhaibh dràgh... dìreach […]

 • Mo chuid droch Ghaeilge is Gàidhlig mhath! - My bad Irish and good Gaelic
  by Garrett Anderson on Dih, 16 Dùbh 2011 at 12:01f

  Hallo a chàirdean! Tha mi air ais an dèidh ama chruaidh ag obair air deuchainn an GRE. Uill, mhàir mi, no tha mi a' smaoineachadh gun do mhàir. Co-dhiù, a-nis tha mi deiseil a chuir mo fhoirmean iarrtais dha na oilthighean aig a tha mi ag iarraidh a dh'ionnsachadh. Chì sinn ma-tha... J Agus bu mhath leam a bhruidhinn mu rud leis an ainm GaelSkype. Seo an t-àite far a bheil sinn a' cruinneachadh airson còmhradh a ghabhail le daoine eile aig a tha Gaeilge, Gàidhlig, no Gaelg. Dh'innis mi dhuibh 'sa bhlog agam ro seo mu dheidhinn daoine a tha ag obair gu math cruaidh leis na cànanan […]

 • Ag ionnsachadh ''Ceiltis'' thar a' chuain - Learning ''Celtic'' across the ocean
  by Garrett Anderson on DiM, 13 Dùbh 2011 at 1:43f

  A-nochd bidh sinn a' cruinneachadh airson buidheann na Gaeilge ann am Bloomington, Indiana. Chan eil mi ag iarraidh ach a bhith a' bruidhinn mum chàirdean an sin. Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil fhios aig na luchd anns na dùthchannan Ceilteach dè cho cruaidh obraichidh daoine an seo leis na cànanan seo. Tha càraid agam agus bidh e a' stiùireadh an Indian Celtic Community. Tha e air a bhith daoine a cheangal air feadh na stàite 'na aonar air fad. Gu dearbh bidh mise agus daoine eile ga chuideachadh uaireannan ach is àbhaist dha a bhith ag obair 'na aonar. Tha ban-chàraid agam […]

 • TalkToYoUniverse: Tightening your plot by layering
  by Garrett Anderson on DiL, 12 Dùbh 2011 at 5:40f

  Is fìor thoigh leam am blogair seo. Tha mi a' sgrìobhadh sgeulachdan cuideachd agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil ise gu math cuideachail. Thoir sùil oirre ma tha ùidh agad ann an sgrìobhadh. I love this blogger. I am writing stories too and I think she is extremely helpful. Take a look at her if you have an interest in writing. TalkToYoUniverse: Tightening your plot by layering: There is something to be said for having everything happen at once. Often we think of the climax of a book as the place where everything c...

 • An Dùbhlan - The Challenge
  by Garrett Anderson on DiS, 10 Dùbh 2011 at 11:31f

  Hallo, is mise Garrett Anderson ach nuair a tha mi a' bruidhinn anns a' Ghàidhlig is toil leam an t-ainm Tormod. Chan eil fhios agam carson, ach tha fuaimneachadh an ainm dìreach a' còrdadh rium gu mòr. Co-dhiù, tha mi a' tòiseachadh a' bhlog seo air sgàth 's gu bheil mi ag iarraidh obair fhaighinn ann an Alba. Agus anns na laithean a dh'fhalbh o chionn ghoirid, tha mi a' faicinn nach eil e furasta a dhol dhan Rìoghachd Aonaichte mur eil Amaireaganach a tha annad agus chan eil thu anns an airmealteach. Mar sin, tha mi ag iarraidh blog anns a' Ghàidhlig a sgrìobhadh gus an latha a […]

 • Blog ùr anns a' Ghàidhlig
  by Garrett Anderson on DiS, 10 Dùbh 2011 at 2:46m

  Tha mi dìreach a' feuchainn ri seo airson a' chead àma.