Comann Gàidhlig Ghlaschu

 • Marcas Mac an Tuairneir
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 20 Samh 2022 at 5:13f

  Polaris. Bàrdachd is Òrain Ùr Bidh sinn a’ cur fàilte bhlàth air Marcas Mac an Tuairneir oidhche Dhiardaoin sa tighinn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Sràid Berkeley, 7.30f. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ri bhith cluinntinn o Mharcas agus an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith còmhla ruinn. https://www.marcasmac.scot/ Bidh sinn a’ sireadh £5 aig

 • Curstaidh Dhòmhnallach / Kirsty MacDonald
  by comanngaidhligghlaschu on Dia, 20 Dàmh 2022 at 4:15f

  Dùthchas | Home Tha sinn a’ tilleadh gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu am bliadhna seo, Diardaoin, 27mh dhan Dàmhair, 7.30f.  Cha bhith a’ choinneamh seo ri fhaighinn tro Zoom (ach faodaidh gum bi cuid de na òraidean eile ma cheadaicheas an teicneòlas sin dhuinn). Tha sinn uabhasach toilichte fàilte a chuir air Curstaidh Dòmhnallach, aon de

 • Dr Sofia Evemalm-Graham, University of Glasgow
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 13 Màrt 2022 at 7:01f

  Iona’s Namescape: the dynamics of place-names and place-lore Bu chaomh leinn fàilte a chur oirbh gun ath choinneamh againn san t-sreath. Bidh an Dr Sofia Evemalm-Graham a’ tadhail oirnn air a’ mhìos seo agus bidh i a’ bruidhinn (ann am Beurla) air a’ cheann gu h-àrd. Chithear fios gu h-ìosal mun cheangal gun choinneamh air

 • Dr Danielle Fatzinger
  by comanngaidhligghlaschu on DiM, 18 Faoi 2022 at 4:11f

  Mr Lachlan Campbell (c.1690×1707): Gaelic glossaries, lost material and the Republic of Letters Tha sinn air cluinntinn o Danielle nach urrainn dhith tighinn thugainn air adhbharan slàinte – ach tha sinn an dòchas gu faigh sinn air cluinntinn uaipe uaireigin eile. Tha sinn a’ cur fàilte air Dr Danielle Fatzinger, Oilthigh Ghlaschu, air a’ mhìos

 • Catrìona Mhoireach
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 12 Dùbh 2021 at 9:03m

  Murchadh MacPhàrlain, Bàrd Mhealboist Bi an ath choinneamh de Chomann Gàidhlig Ghlaschu againn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f.  Bidh Catrìona Mhoireach a’ tighinn thugainn a bhruidhinn air Murchadh MacPhàrlain: Bàrd Mhealboist. Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris an oidhche seo agus tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith ann. Chithear fiosrachadh, gu

 • Aonghas MacLeòid
  by comanngaidhligghlaschu on DiS, 13 Samh 2021 at 4:19f

  Às a’ Chamhanaich An ath choinneamh o Chomann Gàidhlig Ghlaschu Diardaoin sa tighinn.  An aire nach urrainn don Dr Emily McEwan a bhith còmhla ruinn mar a bha an dùil ach tha sinn an dòchas gun cluinn sinn bhuaipe an ath bhliadhna. An àite sin bidh Aonghas MacLeòid o Cheap Breatuinn tighinn a’ bhruidhinn ris

 • Dr Pàdraig MacAoidh
  by comanngaidhligghlaschu on DiM, 26 Dàmh 2021 at 6:15f

  ‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown Seo video de dh’òraid an Dr. Pàdraig MacAoidh aig 22ᵐʰ dhen Ghiblean. Tha caibideilean agus ceanglaichean feumail aig bonn a’ video ma thaghas sibh “SHOW MORE” ma thaghas sibh “Watch on YouTube” an toiseach. Video of Dr. Peter Mackay on the

 • MacThòmais @100 
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 17 Dàmh 2021 at 11:25m

  A’ cuimhneachadh air an t-Oll. Ruaraidh MacThòmais. Dà òraid, le cothrom ceist a chur air na h-òraidichean. Raghnall MacIlleDuibh: Ruaraidh MacThómais: Mar a mhol e Leòdhas. An Dr Petra Johana Poncarová: Sgeulachdan ghoirid le Ruaraidh MacThòmais. Àm: 7:00f – 9:00f, DiSathairne 23ᵐʰ dhen Dàmhair Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 302617 Cànan: Gàidhlig

 • Colmcille @ 1500 
  by comanngaidhligghlaschu on DiC, 22 Sult 2021 at 3:03f

  Òraidean mar chuimhneachan air Colmcille, 1500 an dèidh a bhreith. Feasgar ann an Gàidhlig agus ann an Gaeilge. Bidh feasgar sònraichte againn airson Bliadhna Chaluim Chille a chomharrachadh le òraidean sa Ghàidhlig ’s Gaeilge. Mòran taing do Chonradh Na Gaeilge ’s dhan Lòchran airson am feasgar seo a chur ri chèile còmhla rinn. An Dr

 • Dr Silke Stroh
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 16 Cèit 2021 at 2:58f

  Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thar-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh Dìreach mar chuimhneachan gum an ath òraid againn, an òraid mu dheireadh san t-sreath, oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, on Dr Silke Stroh a bhios a’ tadhal oirnn a bhruidhinn mun chuspair gu h-àrd. Tuilleadh fiosrachaidh air na faidhlichean gu h-ìosal.