Comann Gàidhlig Ghlaschu

 • Dr Pàdraig MacAoidh
  by comanngaidhligghlaschu on DiM, 26 Dàmh 2021 at 6:15f

  ‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown Seo video de dh’òraid an Dr. Pàdraig MacAoidh aig 22ᵐʰ dhen Ghiblean. Tha caibideilean agus ceanglaichean feumail aig bonn a’ video ma thaghas sibh “SHOW MORE” ma thaghas sibh “Watch on YouTube” an toiseach. Video of Dr. Peter Mackay on the

 • MacThòmais @100 
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 17 Dàmh 2021 at 11:25m

  A’ cuimhneachadh air an t-Oll. Ruaraidh MacThòmais. Dà òraid, le cothrom ceist a chur air na h-òraidichean. Raghnall MacIlleDuibh: Ruaraidh MacThómais: Mar a mhol e Leòdhas. An Dr Petra Johnanna Poncarová: Sgeulachdan ghoirid le Ruaraidh MacThòmais. Àm: 7:00f – 9:00f, DiSathairne 23ᵐʰ dhen Dàmhair Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 302617 Cànan: Gàidhlig

 • Colmcille @ 1500 
  by comanngaidhligghlaschu on DiC, 22 Sult 2021 at 3:03f

  Òraidean mar chuimhneachan air Colmcille, 1500 an dèidh a bhreith. Feasgar ann an Gàidhlig agus ann an Gaeilge. Bidh feasgar sònraichte againn airson Bliadhna Chaluim Chille a chomharrachadh le òraidean sa Ghàidhlig ’s Gaeilge. Mòran taing do Chonradh Na Gaeilge ’s dhan Lòchran airson am feasgar seo a chur ri chèile còmhla rinn. An Dr

 • Dr Silke Stroh
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 16 Cèit 2021 at 2:58f

  Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thar-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh Dìreach mar chuimhneachan gum an ath òraid againn, an òraid mu dheireadh san t-sreath, oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, on Dr Silke Stroh a bhios a’ tadhal oirnn a bhruidhinn mun chuspair gu h-àrd. Tuilleadh fiosrachaidh air na faidhlichean gu h-ìosal.

 • Dr Pàdraig MacAoidh
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 18 Gibl 2021 at 3:36f

  ‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown Bidh an Dr Pàdraig MacAoidh a’ tighinn a thadhail oirnn oidhche Dhiardaoin.  Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ri bhith a’ cluinntinn o Phàdraig agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.  Chithear ceangal Zoom

 • Caoimhín Ó Donnaíle
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 21 Màrt 2021 at 1:50f

  Video: Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon Seo video de dh’òraid an Dr. Caoimhín Ó Donnaíle aig 18ᵐʰ dhan Mhart. Tha caibideilean agus ceanglaichean feumail aig bonn a’ video ma thaghas sibh “SHOW MORE” ma thaghas sibh “Watch on YouTube” an toiseach. Video of Dr. Caoimhín Ó Donnaíle on the 18th of March. You

 • Caoimhín Ó Donnaíle
  by comanngaidhligghlaschu on DiS, 13 Màrt 2021 at 12:14f

  Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon Bheir an Dr Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, seachad fiosrachadh agus taisbeanadh beò air cuid de na goireasan Gàidhlig a tha ri’m faighinn air an Eadar-lìon, gu h-àraid air an fheadhainn anns a bheil e fhèin an sàs. Bidh trì pàirtean

 • Anna Frater
  by comanngaidhligghlaschu on DiL, 15 Gearr 2021 at 12:13f

  Òrain Chiorstaidh Anna NicLeòid (Stiùbhart) Bidh an Dr Anne Frater, Colaiste a’ Chaisteil, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, a’ tadhal oirnn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, air a’ cheann gu h-àrd. Tha sinn an dòchas ar faicinn an sin! Àm: 7.30f, Diardaoin 28ᵐʰ dhan Ghearran Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 434029 Cànan: Gàidhlig

 • Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott ⁊ Ainsley Hamill
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 17 Faoi 2021 at 6:26f

  Bannal Frangag: Frangag Tholmach agus na h-òrain Bidh an ath choinneamh againn oidhche Dhiaordaoin sa tighinn (21 Faoilleach), 7.30f. Bidh Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott agus Ainsley Hamill a’ tighinn thugainn le Bannal Frangag: Frangag Tholmach (1840-1926) agus na h-òrain a chruinnich i. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ris a’ choinneamh seo

 • Professor Wilson MacLeòid
  by comanngaidhligghlaschu on Dia, 24 Dùbh 2020 at 9:15m

  Video: Missed opportunities in Gaelic Education from 1876 to the present Seo video de dh’òraid an Oll. Wilson MacLeòid aig 10mh dhan Dùbhlachd. Is ann am Beurla a bha an t-Oll. MacLeòid a’ bruidhinn air a’ cheann a chithear gu h-àrd ach bha an deasbad sa Ghàidhlig. Video of Professor Wilson McLeod on the 10th