Air Cuan Dubh Drilseach

 • Chunnacas ann an Dùn Èideann
  by lasairdhubh on Dih, 13 Sult 2019 at 2:45f

  An Gaelicmobile. Dealbh le Roddy.

 • Trusadh: Leabhraichean Gàidhlig
  by lasairdhubh on DiM, 20 Lùna 2019 at 10:29m

  Chaidh fìor dheagh phrògram mu litreachas na Gàidhlig a-mach a-raoir, agus le beagan seann bhideo dhiomsa a’ leum mun cuairt agus a’ sgreuchail mar bhaothaire! Cò dh’iarradh am bainne leis? Bidh am prògram air an iplayer gu an 9mh latha … Cum ort a leughadh →

 • Tochmarc Emire
  by lasairdhubh on Dih, 26 Iuch 2019 at 11:06m

  As t-samhradh seo, chuir mi romham barrachd obrach a dhèanamh air na stuthan-teagaisg agam a-mach air fuaimneachadh, agus bha mi shìos ann an Leabharlann SMO greis latha bhon dè, feuch an lorgainn sgeulachd bheag a dh’fhaodainn cleachdadh mar phìos leughaidh … Cum ort a leughadh →

 • An Dùd
  by lasairdhubh on Dih, 19 Iuch 2019 at 10:57m

  50 bliadhna air ais an-dè, is NA cho fionnar ri cularan. Dùd, tha thu, mar, a’ snàmh ann am fànas an-dràsta! Agus tha thu a’ dol a choiseach air a’ ghealaich an ceann dà latha!! Ach, tha esan coma. Latha … Cum ort a leughadh →

 • The Highest Apple / An Ubhal as Àirde
  by lasairdhubh on DiC, 17 Iuch 2019 at 11:59m

  Tha seo togarrach, agus na iongnadh beagan cuideachd. Fhuair mi post-d bho Wilson McLeod greis bheag air ais, a’ faighneachd am bithinn deònach nan nochdadh earrann bho ACDD ann an leabhar-cruinneachaidh a bha e a’ deasachadh, agus thuirt mi gu … Cum ort a leughadh →

 • Am fear nach cluinn air chòir…
  by lasairdhubh on DiM, 9 Iuch 2019 at 4:30f

  Tha mi air ais anns na Stàitean greis, agus mar sin, nas mothachail air an iomadh rud mu na daoine agam fhìn nach tuig mi. Tuigear, aig ìre inntleachdail, gu bheil gràin-chinnidh fighte gu domhainn ann an eachdraidh agus sructar … Cum ort a leughadh →

 • Why I decided to become a Gael
  by lasairdhubh on DiS, 6 Iuch 2019 at 2:26f

  I don’t mean why I decided to learn Gaelic. When I started learning Gaelic, I had no real idea what a Gael was. It was about eighteen years ago. I was living in Edinburgh, going to punk shows, and making … Cum ort a leughadh →

 • Cymera
  by lasairdhubh on DiC, 19 Ògmh 2019 at 5:07f

  Bha deagh oidhche againn aig an fhèis Cymera ann an Dùn Èideann. Bha sluagh mòr ann, cuid leis a’ Ghàidhlig aca, cuid eile bhon fhèis fhèin gun a’ Ghàidhlig aca idir. Gu cearbach, cha tàinig an uidheamachd eadar-theangachaidh, agus mar … Cum ort a leughadh →

 • Dà sheachdain!!!
  by lasairdhubh on DiD, 26 Cèit 2019 at 4:23f
 • Na h-Oileanaich As Fheàrr!
  by lasairdhubh on Dih, 10 Cèit 2019 at 10:40m

  Seall na fhuair na h-oileanaich agam dhomh: Muga Kneecap!!! Total quality.