Air Cuan Dubh Drilseach

 • A’ leagail nan rann ann am BÁC
  by lasairdhubh on DiD, 8 Faoi 2023 at 5:34f

  Thug e beagan ùine dhomh faireachdainn deiseil gu bhith sgrìobhadh mun turas agam a Bhaile Átha Cliatha anns an t-Samhainn. Chan eil mi fiù ’s air bruidhinn cus ri Roddy mu dheidhinn fhathast, ged a chaidh sinn ann còmhla. Bha … Cum ort a leughadh →

 • in-spreigeadh
  by lasairdhubh on DiL, 28 Samh 2022 at 9:09m

  Fhad ’s a bhios mi ag obair air an ath nobhail FS agam, bidh agam ri briathrachas a chruthachadh bho àm gu àm gus bun-bheachdan teicnigeach/saidheansail a chur an cèill, agus anns a’ bhlog seo, air uairibh, bu toil leam … Cum ort a leughadh →

 • Gaelic is genuinely popular in Scotland
  by lasairdhubh on DiM, 22 Samh 2022 at 10:53m

  And Gaelic is particularly popular amoung young adults in Scotland. With so many trolls out there endlessly bashing on Gaelic, it is worth reminding ourselves from time to time that Gaelic is actually quite popular in Scotland. And while fluent … Cum ort a leughadh →

 • Ainmean-àite Cinneach
  by lasairdhubh on DiS, 12 Samh 2022 at 8:43m

  “Latha dhuinn air Machair Alba …” – Donnchadh Bàn Mac an Saoir, ante. 1768[1] On a tha dlùth air an dàrna leth dhe na Gàidheil a’ fuireach air a’ Ghalltachd a-nis, a bheil na seann ainmean cinneach seo — Galltachd … Cum ort a leughadh →

 • Tinte na Farraige Duibhe air RTE
  by lasairdhubh on Dia, 28 Iuch 2022 at 8:37m

  Fuair TNFD léirmheas an-mhaith ar Tús Áite ar RTE ó Áine Ní Ghlinn! Éist anseo: https://www.rte.ie/radio/rnag/clips/22126358/

 • TNFD air liosta léitheoireachta samhraidh na dTimes!
  by lasairdhubh on DiL, 13 Ògmh 2022 at 1:57f

  Tinte na Farraige Duibhe sna Times: Samhradh, Samhradh, Samhradh na leabhra.

 • Còmhdachd de C.E.A.R.T.A le Manchán Magan
  by lasairdhubh on DiL, 9 Cèit 2022 at 10:46m

  Absolute fuireachd… An tùs:

 • Tinte na Farraige Duibhe ag AI ROBOTS and Spoken Word
  by lasairdhubh on DiL, 25 Gibl 2022 at 4:05f

  Ar mhaith leat rud éigin craiceáilte a fheiceáil? An bhfuil cónaí ort i mBaile Átha Cliath? An bhfuil tú saor oíche Déardaoin? Beidh Eoin P. Ó Murchú ag léamh ó Tinte na Farraige Duibhe ag an ócáid seo, agus tá … Cum ort a leughadh →

 • A Swim in a Pond in the Rain
  by lasairdhubh on Dih, 22 Gibl 2022 at 1:37f

  Is fior thoil leam leabhraichean mu sgrìobhadh. Tha mi air sgeilp fhada dhiubh a leughadh rè mo bheatha; tha mi air mòran ionnsachadh bhuapa mar sgrìobhadair, ach cuideachd, gheibh mi mòran tlachd is brosnachadh asta. Agus às a h-uile fear … Cum ort a leughadh →

 • Tinte na Farraige Duibhe ar Teachtaireachtaí ar Raidió na Life
  by lasairdhubh on DiC, 23 Màrt 2022 at 4:52f

  Léigh Eoin P.Ó Murchú cuid dár leabhar, Tinte na Farraige Duibhe, ar Teachtaireachtaí ar Raidió na Life, agus is féidir leat éisteacht leis anseo. Tosaíonn sé ag 7.05 ar aghaidh.