Air Cuan Dubh Drilseach

 • Bogadh ann an Dùn Èideann!
  by lasairdhubh on DiL, 20 Faoi 2020 at 1:39f
 • Às na Freumhan air a’ BhBC
  by lasairdhubh on DiL, 13 Faoi 2020 at 2:52f

  Naidheachd mun leabhar ùr!! Leabhar ùr mu iomairt sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

 • Às na Freumhan
  by lasairdhubh on DiC, 8 Faoi 2020 at 11:20m

  Tha mi air mo dhòigh ghlan innse gum bi an leabhar eachdraidh ùr agam, Às na Freumhan: Eachdraidh air Iomairt na Sgoileadh Gàidhlig ann an Dùn Èideann 1998–2011, a’ dol dhan chlò-bhualadair an ath sheachdain, agus a’ tighinn a-mach an … Cum ort a leughadh →

 • STEALL 05!
  by lasairdhubh on DiC, 18 Dùbh 2019 at 11:28m

  Tha mi toilichte a ràdh gu bheil STEALL 05 a-mach a-nis leis an ath chaibideil de An Luingeas Dorcha air Fàire na broinn! Gheibh sibh leth-bhreac an seo. B’ e deagh phrèasant Nollaige a bhiodh ann, ma tha sibh, coltach … Cum ort a leughadh →

 • Gàidhlig gun ghnè?
  by lasairdhubh on DiC, 11 Dùbh 2019 at 11:06m

  Ciamar a bhiodh eadh, nam faigheamaid cuidhteas gnè agus na tuisealan ann an Gàidhlig? Thòisich mi a’ smaoineachadh air an ceist seo an dèidh dhomh alt a leughadh anns an Washington Post mu oidhirp seòrsa Spàinnis a chruthachadh gun ghnè … Cum ort a leughadh →

 • Chunnacas ann an Dùn Èideann
  by lasairdhubh on Dih, 13 Sult 2019 at 2:45f

  An Gaelicmobile. Dealbh le Roddy.

 • Trusadh: Leabhraichean Gàidhlig
  by lasairdhubh on DiM, 20 Lùna 2019 at 10:29m

  Chaidh fìor dheagh phrògram mu litreachas na Gàidhlig a-mach a-raoir, agus le beagan seann bhideo dhiomsa a’ leum mun cuairt agus a’ sgreuchail mar bhaothaire! Cò dh’iarradh am bainne leis? Bidh am prògram air an iplayer gu an 9mh latha … Cum ort a leughadh →

 • Tochmarc Emire
  by lasairdhubh on Dih, 26 Iuch 2019 at 11:06m

  As t-samhradh seo, chuir mi romham barrachd obrach a dhèanamh air na stuthan-teagaisg agam a-mach air fuaimneachadh, agus bha mi shìos ann an Leabharlann SMO greis latha bhon dè, feuch an lorgainn sgeulachd bheag a dh’fhaodainn cleachdadh mar phìos leughaidh … Cum ort a leughadh →

 • An Dùd
  by lasairdhubh on Dih, 19 Iuch 2019 at 10:57m

  50 bliadhna air ais an-dè, is NA cho fionnar ri cularan. Dùd, tha thu, mar, a’ snàmh ann am fànas an-dràsta! Agus tha thu a’ dol a choiseach air a’ ghealaich an ceann dà latha!! Ach, tha esan coma. Latha … Cum ort a leughadh →

 • The Highest Apple / An Ubhal as Àirde
  by lasairdhubh on DiC, 17 Iuch 2019 at 11:59m

  Tha seo togarrach, agus na iongnadh beagan cuideachd. Fhuair mi post-d bho Wilson McLeod greis bheag air ais, a’ faighneachd am bithinn deònach nan nochdadh earrann bho ACDD ann an leabhar-cruinneachaidh a bha e a’ deasachadh, agus thuirt mi gu … Cum ort a leughadh →