A’ Cheàrdach

 • Beachdan air ‘The History of the Working Classes in Scotland’ le Thomas Johnston (1920)
  by An Deasaiche on Dia, 31 Dùbh 2020 at 10:44f

  Bliadhna mhath ùr! Buaidh is piseach leis a’ chlas-obrach air feadh an t-saoghail! ’S e leabhar tùsaireach ann an eachdraidh clas-obrach agus eachdraidh shòisealach na h-Alba a bh’ ann an The History of the Working Classes in Scotland [HWCS] le Thomas Johnston. Leis gun tàinig e a-mach ceud bliadhna air ais ann an 1920 bha … Leugh an corr Beachdan air ‘The History of the Working Classes in Scotland’ le Thomas Johnston (1920) →

 • ‘Fàilte do Phoblachd Luchd-obrach na h-Alba!’ le Iain Mòr MacGillEathain (1920/22)
  by An Deasaiche on DiS, 17 Dàmh 2020 at 8:37f

  Beachdan air ‘All Hail, the Scottish Workers’ Republic!’ (1920/22) le Iain Mòr MacGillEathain (John Maclean), agus tionndadh ùr Gàidhlig dheth. Air sgàth a’ choròna-bhìorais, tha na sràidean an ìre mhath sàmhach. Cha tèid againn air coinneachadh ri chèile mar a b’ àbhaist, agus chan urrainn dhuinn fianais a thogail. A dh’aindeoin sin, tha torman poileataigeach … Leugh an corr ‘Fàilte do Phoblachd Luchd-obrach na h-Alba!’ le Iain Mòr MacGillEathain (1920/22) →

 • Gandhi agus Neo-cho-obrachadh sna h-Ìnnseachan (1921)
  by An Deasaiche on Dih, 9 Dàmh 2020 at 10:19f

  A’ leughadh mun strì airson neo-eisimileachd Èireannach bho 1919 air adhart, bhuail e orm cho tric ’s a bha èiginnean eile ann an Ìmpireachd Bhreatainn a’ togail ceann, gu sònraichte sna h-Ìnnseachan. [1] Bha ceanglaichean inntinneach eadar na gluasdan neo-eisimeileachd, agus dh’fhaodadh tachartas ann an aon cheàrnaidh san t-saoghal daoine a phiobrachadh ann an ceàrnaidh … Leugh an corr Gandhi agus Neo-cho-obrachadh sna h-Ìnnseachan (1921) →

 • Gluasad an Luchd-obrach san Eadailt (1920)
  by An Deasaiche on DiS, 12 Sult 2020 at 9:44f

  Bha ceist orm, sa bhratha-bhloga mu dheireadh, an rachadh agam air rudeigin co-aimsireil a lorg ann an Gàidhlig mun Bhiennio Rosso (An Dà Bhliadhna Dhearg) – 1919-1920 – san Eadailt. Lorg, gu dearbh fhèin! Agus tha mi an dùil gu bheil tuilleadh iomraidhean air tachartasan Eadailteach ann an tùsan eile air nach fhaigh mi cothrom an … Leugh an corr Gluasad an Luchd-obrach san Eadailt (1920) →

 • Faisisteachd san Eadailt (1921)
  by An Deasaiche on Dia, 3 Sult 2020 at 3:01f

  Chrìochnaich Il Biennio Rosso (An Dà Bhliadhna Dhearg) san Eadailt ceud bliadhna air ais, anns an t-Sultain 1920. Chan eil mi air cunntas a lorg air ann an Gàidhlig gu ruige seo, ach tha mi an tòir air. Ghabh suas ri leth-mhillean neach-obrach thairis air an chuid fhactaraidhean ann an ceann a tuath na h-Eadailte … Leugh an corr Faisisteachd san Eadailt (1921) →

 • ’Eòin agus Féidh’ (1920)
  by An Deasaiche on Dia, 20 Lùna 2020 at 8:20f

  Tha na cunntasan-bheachd a’ sealltainn mòr-chuid leantainneach airson neo-eisimeileachd Albannach agus an ceudad mean air mhean a’ fàs. Aig an ìre-sa, tha 55% de dhaoine deònach cùl a chur ris an Aonadh, agus ’s dòcha an ceann mhìosan gun ruig e 60%. Ceud bliadhna air ais bha daoine ‘adhartach’ ann an Alba – fo sgàil … Leugh an corr ’Eòin agus Féidh’ (1920) →

 • Iain Mòr MacGillEathain ann an Leòdhas (1920)
  by An Deasaiche on DiM, 4 Lùna 2020 at 9:20m

  Tha dà chunntas againn an seo, bho sheallaidhean gu tur eadar-dhealaichte, air an òraid a thug Iain Mòr MacGillEathain (John Maclean, 1879-1923) seachad ann an Steòrnabhagh – ceud bliadhna air ais an-diugh, 4 Lùnastal 1920. Dh’fhaodadh nach eil fios aig mòran gun do thadhail an sòisealach Albannach a b’ ainmeile air an eilean no air … Leugh an corr Iain Mòr MacGillEathain ann an Leòdhas (1920) →

 • Toirt a-Mach Chol is Ghriais (1920)
  by An Deasaiche on DiC, 29 Iuch 2020 at 7:21f

  Tha sgeulachd a’ Mhorair Leverhulme mar uachdaran air Leòdhas (bhon Chèitean 1918) agus air na Hearadh (bho anmoch san 1919), agus an strì a bha aige ri coitearan Leòdhasach, ainmeil agus air a deagh chnuasachadh ann an corra leabhar. An seo, tha dà alt againn bhon phàipear-naidheachd Alba tràth ann an 1920 air an oidhirp … Leugh an corr Toirt a-Mach Chol is Ghriais (1920) →

 • ‘Na Mithean agus Earras’ (An Samhradh, 1920)
  by An Deasaiche on DiL, 27 Iuch 2020 at 2:08f

  Air fhoillseachadh ceud bliadhna air ais – as t-samhradh 1920 – ann an Guth na Bliadhna, tha an t-alt gun urra ‘Na Mithean agus Earras’ a’ beachdachadh gu dàna mun ghluasad eadar-nàiseanta airson cur às do chalpachas agus mun t-‘Saoghal Nodha’ a thig às a dhèidh. Leughar gu bheil dùil mhòr ri atharrachadh susbainteach anns … Leugh an corr ‘Na Mithean agus Earras’ (An Samhradh, 1920) →

 • Saighdearan Albannach ann an Èirinn (Am Faoilleach, 1920)
  by An Deasaiche on DiC, 15 Iuch 2020 at 7:36m

      Sa bhrath-bhloga mu dheireadh, sgrìobh mi gun robh alt sa phàipear-naidheachd Alba a-mach air saighdearan Albannach rè Cogadh Neo-eisimeileachd na h-Èireann. ’S e eisimpleir eile a tha ann den cholbh ‘Sgeula à Èirinn’, agus nochd e anns a’ chiad àireamh de dh’Alba nuair a chaidh a chur air chois às ùr san Fhaoilleach … Leugh an corr Saighdearan Albannach ann an Èirinn (Am Faoilleach, 1920) →