An Gaidheal Og

  • Paris ann an croiteas-aigh!
    by oinseach mhor on Dih, 22 Dùbh 2006 at 10:29m

    An Gàidheal Òg Paris Hilton - Am Beatha Shìmplidh – Shìos air a’ chroit. Tha mise (Paris) a’ dol a chuir seachad dà bhliadhna còmhla ri Dolina Màiri Nic Coinnich air croit (croft) ann an Croit-easaigh (eilean far a’ bheil na daoine dèidheil air croitearachd) agus gheibh thusa a-mach ciamar a tha cùisean a’ dol anns a’ cholbh mìorbhaileach agam.FaclairMonadh-moorland, peatbog neapraig-tissue marag -pudding fallain -healthy meud neo-nì- size zero air bhiodan –on tip-toe / excited droch thream – bad mood Clobhd-sgùraidh – […]