Às a’ Ghearmailt

  • 19mh an Dùbhlachd
    on DiM, 19 Dàmh 2010 at 9:33m

    Chaidh dreach ùr den làrach-lìn aig Ionad na Gàidhlig a chur suas don eadar-lìon. Bidh e fada nas fhasa a-nist dhomh ceangail ùra, tachartasan ùra a.m.s.a.a. a chur ris. Tha mi an dòchas gun còrd e ruibh.

  • Deutsches Zentrum für Gälische Sprache und Kultur - Ionad na Gàidhlig is a Cultair sa‘ Ghearmailt
    on DiL, 18 Dàmh 2010 at 9:53m

    Seo agaibh Blog eile sa‘ Ghàidhlig. Leughar an-seo rudan a bhios a‘ tachairt san àm ri teachd ann an Ionad na Gàidhlig sa Ghearmailt.Cuin a bhios cùrsaichean ùra ann, tachartasan timcheall air a‘ Ghàidhlig agus mar sin air adhart.An dòchas gun còrd e riubh.Mìcheal Klevenhaus