Gàidhlig ann an Iapan

 • Bana-phrionnsa Mako do Shasainn
  by Tacaes Mogaidh on DiS, 20 Sult 2014 at 1:58m

  Air 17mh latha den t-Sultainn, tha Bana-phrionnsa Mako air falbh do Shasainn gus museology a rannsachadh sa chùrsa iar-cheumnach ann an Oilthigh Leicester. Tha dùil aice ire a' mhaighstir fhaighnn.Bana-phrionnsa MakoTha Buidheann-ghnìomha Taigheadais ìmpireil a' nochdadh gum bi i a' rannsachadh fad bliadhna ach bidh i a' dol air ais dhachaigh ann an ceann na bliadhna frithealadh na tachartais rìoghail.Sankei Online: http://sankei.jp.msn.com/life/news/140920/imp14092007000001-n1.htmBana-phrionnsa Mako: http://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Mako_of_Akishino

 • Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan
  by Tacaes Mogaidh on Dia, 18 Sult 2014 at 3:50f

  Tha latha a' chunntas-bheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba an diudh agus tha iomadh naidheachd mu a dheidhinn air adhar mar leanas. Seall.News BS Fuji FNNFNNKTVJNNANN NEWSKTV

 • Okinawa a' tadhal air Alba gus ionnsachadh mar a thathar a' faighinn a Saorsa
  by Tacaes Mogaidh on DiC, 17 Sult 2014 at 2:57m

  Tha buidheann bho Okinawa a' tadhal air Alba an dràsta. Tha iad an dòchas gum bi Okinawa a' faighinn saorsa. Is aon de na sgìrean Iapanach a tha ann an Okinawa a-nis ach tha cànan eile agus dualchas eile aig muinntir an àite agus 's e rìoghachd eile a bha ann an Okinawa gu 1609. Tha mòran dhiubh ag iarridh saorsa bho Iapan an diugh ged a tha an t-saorsa a' coimhead doirb. Tha mòran campaichean Ameireacanach armailteach air Okinawa agus tha mòran trioblaidean air a bhith a' sìor thachairt. Agus tha muinntir an àite a' smaoinntinn gu bheil an riaghaltas Iapannach a' […]

 • Tha 93% de Iapanaich a' faighinn barail chearr de Sìona
  by Tacaes Mogaidh on DiS, 13 Sult 2014 at 4:03m

  Tha the Genron NPO (NPO Iapanach) agus People's Daily (pàipear Sìonach) air beachd rannsachadih a dhèanamh agus air an cunntas a dhèanamh. Tha 93% de Iapanach ag ràdh gu bheil iad a' faighinn barail chearr de Sìona Tha an àireamh seo 2.9% nas mioa na àireamh na bliadhna an-uiridh.Is 86.8% de Shìonich a tha a' faighinn barail chearr de Iapanaich. Tha an àireamh seo 6% nas fhearr na àireamh na bliadhna an-uiridh.Mar adhbhar a thathar a' faighinn barail chearr de Sìona, tha 55.1% dhiubh ag ràdh gu bhei Sìona a' dèanamh gnìomhan an aghaidh nan riaghailtean eadar-nàiseanta. […]

 • 541 Dràibheaidh mu Chomhair air Mòr-rathad an ann 3 Bliadhna
  by Tacaes Mogaidh on Dia, 11 Sult 2014 at 2:15m

  Tha sia companaidhean a tha a' cumail nan mòr-rathaid air a nochdadh gun do thachail 541 dràibheaidh mu chomhair air na mòr-rathid ann an trì bliadhna mu dheireadh. Bha 370 dhiubh (68%) 65 bliadhna a dh'aois no nas sine, 200 dhiubh (38%) fo amharas de Alzheimer orra agus 7 dhiubh (1%) fo amharas de raoitrich orra.http://www.yomiuri.co.jp/national/20140910-OYT1T50164.html?from=hochi

 • Chan eil 400 Billean Yen gu leòr
  by Tacaes Mogaidh on DiC, 10 Sult 2014 at 2:14m

  Thuirt Riaghladair Tokyo Masuzoe o chionn ghoirid:Atharrichidh sinn plana nan Geamannan Oilimpeach. Nì sinn plana ùr gu cheann na Samhna agus bidh sinn ga nochdadh do IOC sa Ghearran san ath bhliadhna. Tha 400 Billean Yen acainn gus na Geamannan Oilimpeach a chumail ach chan eil sin gu leòr idir a dhol leis chiad phlana. Tha IOC taiceil. Ach tha na caidreachais spòrsa dachaigheil fada sa cheann. Tha iad ag iarraidh nan stèideim ùr. Nuair a chuir Tokyo cuireadh air na Geamannan Oilimpeach, bha an smaoin ro neo-ghlic. Is ceart gu bheil smaoin eile againn. Nam biodh sibh ag iarraidh, […]

 • Iapan a' cur thairis Bàtichean-aigeinn do Astràilia?
  by Tacaes Mogaidh on DiM, 9 Sult 2014 at 3:46m

  Tha dùil aig Cabhlach Astràilia 10 bàtichean-aigeinn Iapanach a cheannaich. Thathar ag ràdh gum bi a' chosgais iomlan mu 10 billean dolair Astràiliach. Nam biodh an dèiligeadh air aontachadh, bidh a' mharsantachd na chead as-mhalairt o Iapan an dèidh an Dàrna Cogadh Mór.Tha oifigear àrd a' Chabhlaich ag ràdh gur sùilichte gum bi an dèiligeadh air aontachadh gu ceann na bliadhna. Ach thathar ag ràdh cuideachd gum bi na bàtichean-aigeinn a' toirt oilbheum do Shìona agus gu bheil gnìomhachas na long-thogail mì-thoilichte leis an ceannach.Thuirt Prìomhair Abbott, […]

 • Port-adhair Vladivostok a' cumail Smachd-bhanna Ionadail
  by Tacaes Mogaidh on Dih, 5 Sult 2014 at 2:10m

  Tha Port-adhair Vladivostok a' cumail smachd-bhanna ionadail.Tha am bùth saor bho chàin ann an Port-adhair Vladivostok a' nochdadh an fhìosa mar leanas agus ag ràdh nach urrain do na daoine san liosta na bhathair saor bho chàin a cheannaich.Ann an Port-adhair VladivostokThathar a' faicinn nan àinmean mar Barak Obama, Angela Merkel, David Cameron, Shinzo Abe agus uachdair nan dùthchannan eile de G7 agus seachdnar luchd-poileataics de Ukraine. Is coltach gun do chuir am bùth saor bho chàin dha an smachd-bhanna ionadail seo.Thathar ag ràdh gu bheil Vladivostok a' ciallachadh […]

 • Torc Fiadhaich sa Bhaile
  by Tacaes Mogaidh on Dia, 4 Sult 2014 at 4:08m

  Mu 9:15 feasgar air an 3s latha den t-Sultain, thug torc fiadhaich ionnsaigh air boireannach sa bhaile, Kobe. Nuair a bha i a' dol dhachaigh, bha an troc fiadhaich a' dlùthachadh rithe agus air a baga a teumadh. Thuit i agus chaidh an troc fiadhaich às.Tha i air a leòn sa aobrann is uileann.Tha tuirc air an nochdadh gu tric sa bhaile, Kobe agus tha cabhag air oifis a' bhaile gus an duilgheadas fhuasgaladh.Kobe News: http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201409/0007298897.shtml

 • Peutantan a' dol do na Companaidhean
  by Tacaes Mogaidh on DiC, 3 Sult 2014 at 3:19m

  Chuir an riaghaltas roimhe gum bi e ag atharrachadh laghan nan peutantan. Tha peutantan ùr a' buntainn don luchd-leasachaidh an làthair. Fo na laghan ùr, bidh peutantan ùr a' buntainn do na companaidhean dha bheil an luchd-leasachaidh. Tha an t-atharrachadh a' freagairt do iarrtasan an t-saoghail eaconomach. Ach thathar a' smaoinntinn gum bi an luchd-leasachaidh an aghaidh nan laghan ùr.Oifis nan PeutantanTha dùil aig Oifis nan Peutantan lagha an reachdas  a mholadh an ath bhliadhna.Asahi Online: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140903-00000006-asahi-pol

 • Fiabhras Dengue ann an Pàirc Yoyogi
  by Tacaes Mogaidh on DiL, 1 Sult 2014 at 3:54m

  Thathar air fhaighinn a-mach gu bheil coltas gabhaltachd an Fhiabhrais Dengue air dà dhuine. Thadhail an dà chuid air Pàirc Yoyogi o chionn ghoirid. Thathar a' dèanamh sgrùtadh orra.Bha ceithir daoine eile a' fulaing an Fhiabhrais Dengue sa phàirc sin mar tha. Cha deach iad thairis o chionn ghoirid. Thathar a' smaoinntinn gun do chuir creathlagan Innseanach an tinneas seo orra agus bhathar a' crath na marbhaiche-chuileagan sa phàirc.Cha robh gabhaltachd an Fhiabhrais Dengue ann an Iapan fad 70 bliadhna.NHK Online: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140831/k10014233921000.htmlWikipedia: […]

 • Duais Urramach Acadaimh do Hayao Miyazaki
  by Tacaes Mogaidh on Dih, 29 Lùna 2014 at 2:45m

  Air an 28th latha den Lùnasdal, tha AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) air nochdadh gun toir an t-acadamh do Hayao Miyazaki an duais urramach comhla ri Jean-Claude Carrière is Maureen O'Hara. Bithear a' cumail na deas-ghnàith air 8mh den t-Samhain ann an Hollywood.Hayao Miyazaki'S e dara bhuadhaiche Iapanach na duaise a' leantail Akira Kurosawa a tha ann.Bithear a' cur na duaise do na daoine a chuireadh rud luachmhor ri film fad beatha.Asahi Online: http://www.asahi.com/articles/ASG8Y2FFTG8YUHBI006.html

 • Ministreachd na Slàinte a' cur Stad air na Luis Cunnart
  by Tacaes Mogaidh on Dia, 28 Lùna 2014 at 9:22m

  Air 27mh den Lùnasdal ann an Tokyo, chuir Ministreachd na Slàinte an luchd-sgrùdaidh do na bùthan a tha coltach drogaichean mi-laghail a reig mar luis. Tha an luchd-sgrùdaidh a' cur nan sampallan, a fhuair iad sna bùthan, do ionad an sgrùdadh agus bidh na bùthan dùinte gus am bi air a dhearbhadh gu bheil na luis sàbhailte is laghail.Rim faighinn mar luis ach 'se drogaicheanThachail mòran sgiorraidh leis na drogaichean mi-laghail o chionn ghoirid. Agus bha iomadh duine ag iarridh smachd na bu làidire.Tha Ministreachd na Slàinte ag ràdh gum bithear a' cur an luchd-sgrùdaidh do […]

 • 5.36 Millean Iapanach an Inneadh Galarach air Cearrachas
  by Tacaes Mogaidh on DiC, 27 Lùna 2014 at 3:44m

  Tha Ministreachd na Slàinte, a’ Chosnaidh agus na Sochair air a nochdadh gu bheil 5.36 millean Iapanach coltach an inneadh galarach air cearrachas. 'S e 4.8% de na ibhich agus 8.7% de na fir a tha san àireamh seo.Leigeadh each a' còrdadh ri mòran IapanaichTha an cunntas air a dhèante le rannsachadh 7,000 inbheach. Thug 4,153 duine freagairt do na ceistean agus fhuairadh na toraidh gu h-àrd.Tha dùil aig Prìomhair Abe am plana a chur air adhart a dhèanamh baile-turasachd le casino ach is dòcha gum bi an cunntas seo a' buaileadh air am plana.Asahi Online: […]

 • Vladimir Putin a' tighinn do Iapan mar a' Chiad Chlàr
  by Tacaes Mogaidh on DiM, 26 Lùna 2014 at 2:56m

  Air an 25mh latha den Lùnasdail, mu dheidhinn a' phlana gum bi Vladimir Putin a' tadhal air Iapan as t-fhoghar, thuirt Lavrov, Rùnaire Dhùthchannan Cèin Ruiseanach, ' Tha Ceann-suidhe air an cuireadh à Iapan a ghabhail agus tha Iapan air ùine an tadhail aontachadh' agus nochd e nach eil dùil aig an Ruis am plana a dh'atharachadh. Thuirt e cuideachd, 'Chan eil sinn a' ceangail ar cairdeais ri Iapan ris na cuisean ann an Ukraine.'Lavrov, Rùnaire Dhùthchannan Cèin RuiseanachMainich Online: http://mainichi.jp/select/news/20140826k0000m030135000c.html

 • Boma ann an Baga Pàipeir
  by Tacaes Mogaidh on DiL, 25 Lùna 2014 at 2:21m

  Mu 7:20 Feasgar air an 23mh latha san Lùnasdal, thug boireannach do bhogsa a' pholais ann an Shimoyamate rud a bha a' coimhead mar bhoma cruinn-fhada ann an baga pàipeir. Tha an rud meatailteach, a' nochdadh 'Clò-sgrìobh 88' san Iapanaise, fada 35 cm, tha a thrasd-thomhas fada 7cm. Dh'iarr am poileas air Feachd an Dìona rannsachadh a dhèanamh air a' bhoma agus a gnothach a dhèanamh.Mu 8:30 Feasgar air an latha, dh'iarr am poileas air mhuinntir an àite, a bha a' fuireach ann 100 m bho bhogsa a' pholais, am fasgadh a ghabhail agus tha an trafaig air dunadh.Tha am boireannach air lorg […]

 • Gunna ann an Sgoil
  by Tacaes Mogaidh on DiM, 26 Samh 2013 at 1:15m

  Air an 23a latha den t-Samhain thachail sgiorradh gun do rinn tidsear mearachd a loisgeadh an gunna a bha e air arfuntachadh bho aon de na sgoilearan. Fhuair an tidsear fios air an sgoilear aig an robh an gunna agus bha e air ga arfuntachadh ach bha e cinnteach gur e dèideag a bh' ann. Bhail am peilear cathair agus cha do rinn e cron sam bith.Chuir am poileas an greim air an athair aig an sgoilear. Bha an gunna; daga-cuairt agus na peilearan aige gu mì-laghail. Bha an sgoilear cinnteach gur e dèideag a bh' ann.Asahi News: http://www.asahi.com/articles/SEB201311250011.html

 • Iasgach an Asgaidh ann an Loch Biwa
  by Tacaes Mogaidh on DiM, 19 Samh 2013 at 4:33m

  Tha Oifis Shiga a' toirt cothruim an iasgaich do buidhnean agus sgioban an asgaidh gus na èisg coigreach fhuadachadh bho Loch Biwa. Fastaichidh an oifis slat agus acainn iasgaich an asgaidh.Na daoine a' iasgach ri taobh Loch BiwaDh'fhàg daoine mì-eagnaidh na èisg coigreach mar Black Bass agus Bluegill do na lochan airson spors an iasgaich ach chuir iad às èisg an tùis agus bhris iad èiceo-shiostam an nàdair.Tha 2,973 daoine a' buntainn don chothrom seo agus dh'iasgaich iad 540 cileagram ann an 2012.Ma bhios ùidh agaibh san chothrom seo cuir fios gu Biwako Leisure Taisakushitu […]

 • 70 Slatan a' Chonnaidh Briste ann an Amar-stòir an Ionaid Niuclasach
  by Tacaes Mogaidh on DiM, 19 Samh 2013 at 1:29m

  Air an 5mh latha den t-Samhain nochd TEPCO (Buidheann Dealain Tòceo) gun robh 70 slatan a' chonnaidh briste ann an amar-stòir a' chiad ghineadair ann an Ionad Niuclasach Fukushima Daiichi mu thràth ron chrith-thalmhainn agus tsunami air an 11mh latha den Mhàrt 2011.Slatan a' chonnaidh san amar-stòirTha 292 slatan a' chonnaidh san amar-stòir agus tha 70 slatan ionnan ri 25% de na slatan uile sa ghineadair. Tha TEPCO ag ràdh gu bheil frògan beaga air na slatan, gu bheil an rèididheachd air a bhith a' dol a-mach, nach eil dòigh shàbhailte gus gan togail agus cur a-null […]

 • A’ Phrìomh Ionad-Cluiche Oilimpeach a' cosg 1 Trillean JPY!
  by Tacaes Mogaidh on DiM, 12 Samh 2013 at 2:24m

  Nochd mi gum bi A' Phrìomh Ionad-Cluiche Oilimpeach ùr a& cosg 300 billean JPY ach as dèigh tha lorg air fhaighinn air gum bi direach an ionad fhèin a' cosg 300 billean agus gum bi an ionad, an talamh, na goireasan agus cosgais na cumaisuas a' cosg gu lèir 1 trillian JPY. Tha mòran daoine ùghdarrasail a' cur an aghaigh.Tha an ionad dà no tri uiread meud nan ionaid-cluiche sna seann làithean agus bidh 80,000 duine a' frithealadh nan geamannan. Tha an riaghaltas a' leantainn air a' phlana.News Nifty: http://news.nifty.com/cs/item/detail/gendai-000196893/1.htmNew National Studiom […]