Cànain, Clò is Cleachdadh

 • Ath-neartachadh Cànain agus Litreachas
  by liamalastair on DiD, 6 Dàmh 2013 at 6:32f

  The English version of this blog is available here: liamalastair.wordpress.com ATH-THILLEADH GLUASAD CÀNAIN Is e aon de na prìomh dhleasdanasan a th’ aig foillseachadh Gàidhlig a bhith a’ cur ri cleachdadh, àbhaisteachadh, agus ath-neartachadh cànain. Sa phost seo, bheir mi … Cum ort a leughadh →

 • Gàidhlig, Litreachas, agus Foillseachadh
  by liamalastair on DiC, 2 Dàmh 2013 at 1:01f

  The English version of this blog entry is available here: liamalastair.wordpress.com FEUMALACHDAN LITREACHAS NA GÀIDHLIG AIR FOILLSEACHAIREAN Ann an saoghal litreachas na Beurla, tha daoine a’ sìor fhaighneachd ‘carson a tha feum againn air foillseachairean?’ Tha freagairtean gu leòr aig … Cum ort a leughadh →

 • Ùpraid (2006) le Éilis Ní Dhuibhne
  by liamalastair on DiS, 28 Sult 2013 at 1:53f

  Ùpraid (2006) le Éilís Ní Dhuibhne Leughadh aotrom do dh’inbhich òga ‘S ann a-mach air triùir dheugairean aois àrd-sgoil a tha fuireach ann am Bail’ Átha Cliath a tha Ùpraid, agus an t-atharrachadh a thig air an tuigse-beatha às dèidh … Cum ort a leughadh →

 • Ro-ràdh is cur-an-aithne
  by liamalastair on DiS, 28 Sult 2013 at 1:12f

  The English version of this blog is available here: liamalastair.wordpress.com CÀNAIN, CLÒ, IS CLEACHDADH “The years 2003–11 should be recognised as a significant period. In 2011, it is tremendously encouraging that Gaelic writers, both existing and new, have been inspired … Cum ort a leughadh →