Saor mu dheireadh thall – turas gu Lunnainn 1 #gàidhlig

Le alasdairmaccaluim

Tron Ghlasadh-sìos, tha mi air a bhith a’ dèanamh fiughair ri faighinn a-mach às an taigh, agus a-mach à Glaschu agus a dhol air safari-rèile no dhà a-rithist!

Thòisich mi am bloga seo bho choinn 10 bliadhna (wow!) agus aig an toiseach, bha mi airson a dhol air gach rathad-iarainn ann an Alba agus sgrìobhadh mu dheidhinn sin. Tha mi air sin a dhèanamh a-nis agus tha mi air a h-uile rathad-iarainn ann an Èirinn a Tuath a dhèanamh cuideachd.

Bhiodh e math a dhol air gach rathad-iarainn ann an Sasainn a bharrachd ach tha an uiread dhiubh ann is nach eil mi a’ smaoineachadh gum bi tìde no airgead gu leòr agam fiù ’s ma bhios mi beò gus am bi mi 100!

Mar sin, tha mi a-nis a’ feuchainn ri dhol air gach rathad-iarainn sa Chuimrigh agus gach meatro ann am Breatainn is Èirinn (siostaman trama agus fo-thalamh). Cumaidh mi orm a dhol gu rathaidean-iarainn inntinneach ann an Sasainn cuideachd, ge-tà!

Co-dhiù, chuir mi romhan gun robh mi airson a dhol a Lunnain airson a dhol air barrachd loidhnichean meatro agus gus taigh-tasgaidh sònraichte fhaicinn,.

‘S ann air an adhbhar seo a rinn mi air stèisean a’ Mheadhain aig 10f airson a dhol air a’ Chaledonian Sleeper. Tha mi air a bhith air a’ chadalaiche iomadh turas roimhe, ach seo a’ chiad turas a bha mi ann air na trèanaichean ùra.

Bha na seann trèanaichean 40 bliadhna a dh’aois no mar sin, agus cha robh na goireasan cho math ’s a bhiodh daoine an dùil ris san latha an-diugh. Fhuair mi cathair an àite leabaidh a chionn ‘s gu bheil sinn nas saoire. Chosg e £68 – tòrr nas daoire na bha e nuair a bha an cadalaiche le ScotRail – ach tòrr nas saoire na tiocaid trèana agus taigh-òsta ann an Lunnainn.

Cò ris a tha an trèana ùr coltach?

Tha i gu math spaideil! Tha na seataichean tòrr nas fheàrr, le rùm gu leòr airson do chasan. Tha socaidean ann gus coimpiutairean agus fònaichean a phlugadh a-steach agus tha solas leughaidh ann.  Agus eu-coltach ris na seann trèanaichean, tha wifi ann. Gu mì-fhortanach, ge-tà, cha do dh’obraich an wifi ro mhath – bha mi a’ feuchainn ri post-d a sgrìobhadh agus gus am Faclair Beag a chleachdadh ach bha e cho slaodach is gun do sgur mi a bhith ag obair.

Tha an clàr-bìdh math agus chan eil na prìsean ro àrd. Air na trèanaichean ùra, putaidh tu putan os cionn na cathrach agad gus innse dhan luchd-obrach gu bheil thu airson biadh no deoch òrdachadh.

Rud eile a bha math, ‘s e gun robh an trèana gu math luath! Ràinig sinn Lunnainn leth-uair a thìde air thoiseach air a’ chlàr-ama. ‘S e duilgheadas a th’ aig a’ chadalaiche gum bi tòrr thrèanaichean bathair a’ ruith tron oidhche is gum bi obair-chàraidh a’ tachairt an uair sin cuideachd. Bidh an trèana gu math tric uair a thìde air dheireadh, rud nach eil idir math airson daoine a tha a’ dol gu Lunainn no Alba airson coinneamhan sa mhadainn.

An uair sin, chaidh mi dhan taigh-òsta gus mo bhaga a chur a-steach agus thòisich mi air latha fada de spòrs air cuibhlean meatailt!            

An tòiseach, chaidh mi gu Ceàrnag Trafalgar. Tha mi air tòiseachadh air “peantadh le àireamhan” a dhèanamh. Nuair a tha mi a’ faireachdainn caran stressta, chan eil rud sam bith cho math ri bith ag obair air dealbh snog. B’ e dealbh de Whitehall a’ coimhead bho Trafalgar Square a bh’ anns a’ chiad dealbh agam. Chaidh mi ann gus dealbh-camara a thogail den t-sealladh an da-rìribh.

Bha mi ann ro 7m agus bha a’ Chearnag samhach falamh agus bha e uamhasach math a bhith ann leum fhèin leis na leòmhannan mòra!  Cha robh na rathaidean cho samhach, ge-tà agus thug e grèis dealbh fhaighinn den t-sealladh a bha mi ag iarraidh. Bha agam ri a thogail ann an “eilean trafaig” agus fiù’s leis a sin, cha b’ urrainn dhomh buileach an aon sealladh fhaighinn – saoilidh mi gun robh  an dealbh tùsail a’ coimhead bho mheadhan an rathaid agus cha robh mi airson a bhith air mo leigeal le bus airson dealbh a thogail!

Ghaibh mi bracaist ann an cafè le sealladh den Cheàrnag agus an uair sin chaidh mi air an tiùb gu Lambeth a Tuath oir tha depot aig Loidhne a’ Bhakerloo an sin agus bha mi airson dealbhan a thogail.

Nis, bha mi den bheachd gum biodh e furasta dealbh fhaighinn oir chunnaic mi gu leòr dealbhan air loidhne. Thug mi sùil air Google Streetview mus deach mi ann agus bha a h-uile rud a’ coimhead OK. Nuair a chaidh mi ann, ge-tà, bha am balla tòrr na bu mhotha na bha e a’ coimhead air a’ choimpiutair. Feumaidh gun robh àradh no bogsa aig na daoine a thog na dealbhan!

Bhithinn air feuchainn ri a shreap ach bha seo ann an Àrd-shràid Lambeth agus bha tòrr dhaoine ann fiù ‘s aig 8 sa mhadainn! Chuir mi an camara os mo chionn is thog mi dealbh no dhà – agus bha iad math gu leòr – ach a-mhàin nach robh na trèanaichean ann! Feumaidh gun robh iad uile trang anns na tunailean!

K

Bha sin OK, ge-tà oir cha deach mi ann airson sin co-dhiù – bha mi ann airson a dhol dhan Acton Depot. Seo an tasglann aig Taigh-tasgaidh Còmhdhail Lunnainn far am bi iad a’ cumail nan rudan nach eil iad a’ sealltainn san taigh-tasgaidh fhèin ann an Covent Garden.

Am measg nan rudan a th’ ann, tha trèanaichean, tramaichean, tràlaidhean is busaichean cho math ri ealain, soidhnichean, uidheamachd is barrachd. Tha e duinte dhan phobal mar as trice ach fosglaidh e dhà no trì tursan gach bliadhna.

Agus tha àiteachan mar seo a’ fàs nas cudromaiche oir tha tòrr de na taighean-tasgaidh air fàs caran “dumbed down” nam beachd – Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne ann an Glaschu agus Taigh-tasgaidh Còmhdhail Lunnainn nam measg – le barrachd cuideam air eachdraidh-shòisealta seach air còmhdhail fhèin agus le nas lugha de bhusaichean is tramaichean 7c rim faicinn na bha roimhe.

Mar sin, ma tha thu airson coimhead air tramaichean an àite a bhith ag ionnsachadh mar a bhiodh daoine ann an Glaschu a’ dannsadh aig deireadh na seachdain, seo an seòrsa àite dhut!

Tha meanbh rathad-iarainn aig an Depot air a bheil an London Transport Miniature Railway. Mar a bhiodh tu an dùil, tha na trèanaichean uile dealanach agus tha an loidhne gu math fada agus tha siognalan dealanach ann gus an urrainn barrachd air aon trèana a ruith aig an aon àm.

London Transport Miniature Railway, Acton Depot

An uair sin, chaidh mi a-steach dhan Depot fhèin.

Chaidh mi ann gu sònraichte gus trèana ghlèidhte bhon Waterloo & City Line fhaicinn agus b’ e sin a’ chiad rud a chunnaic mi nuair a chaidh mi tron doras. Chunnaic mi a’ chiad bus-tràilidh ann an Lunnainn – an Diddler, bus-tràilidh nas ùire agus grunn thramaichean.

Trama, agus dà bhus-tràilidh, London Transport Museum Acton Depot

Bhruidhinn tè de na curators rium – “oh, it’s you again! I’m glad you’ve come along to see us once more!”. Cha robh mi ann riamh roimhe is mar sin, feumaidh gu bheil doppleganger agam!

A bharrachd air na tràmaichean is tràilidhean, bha gu leòr trèanaichean tiùb ann cuideachd. Tha mi gu math deidheil air Eilean Wight agus bha dà sheòrsa trèana aca a bha uair a’ ruith seirbheisean rèile san eilean: 1923 stock (no Standard stock) agus 1938 stock.

Aig bàrr: dearg – 1923 stock; geal – Waterloo & City stock; aluminium: R-stock

Aig bonn – 1928 stock.

Tha na trèanaichean agus an taigh-tasgaidh seo air a bhith air mo liosta-bhucaid cho fada is gun robh mi air mo dhòigh glan.

Às dèidh sùil air a h-uile rud, bha an t-àm ann airson srùbag…. agus beagan thrèanaichean.

Bha mi an dùil a dhol air gach pàirt den lìonra aig London Underground nach do rinn mi roimhe aig an deireadh sheachdain, ach gu mi-fhòrtanach, bha tòrr loidhnichean dùinte agus mar sin, rinn mi air càr-càbaill Lunnainn.

Càr-càbail Lunnainn

Agus an uair sin, rinn mi air meadhan a’ bhaile air an DLR gus coimhead air na tha air fhàgail de Stèisean Broad street.

(Ri leantainn)

Alasdair


Tadhail air Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Powered by WPeMatico

Clach-mhìle air YouTube

Le Gordon Wells

Island Voices Videos on YouTube1,000 subscribers to our YouTube channel!

About the channel:

“Video clips primarily for language learners, but also anyone else interested in the Hebrides. For more information please pay a visit to the “Fiosrachadh – Information” page …. Perhaps you have some suggestions – or would like to take part? You can also follow us on Facebook or Twitter.

In the great majority of cases we have not burned subtitles into our videos, but “wordlinked” transcripts are generally available via the Clilstore links through our WordPress site …. In such cases, an automatically generated English version (via Google Translate) is available through Clilstore. The quality of the translation is, of course, subject to Google’s capacity to process the original text.

It’s early days yet for Automatic Speech Recognition in Gaelic, but we’re pleased to be contributing to that development. This has stimulated experimentation with the optional Closed Caption facility. Where activated, auto-translation into other languages is also available.”

Here’s to the next 1,000!


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

Titles for the Raiders

Le Gordon Wells

AlecScrnShtRetired policeman Alec MacAulay recounted this story in 2014 of his raider father’s bold exploits on coming back home to Uist from the First World War. Returning soldiers across the islands were in no mood for undue deference to the landowning classes, and were taking crofting matters into their own hands, with strong popular support.

“Làmhachas làidir” was the call of the hour. It was a fascinating account, related on the day to Archie Campbell, and recorded as part of the Comunn Eachdraidh Uibhist a’ Tuath project “An fheadhainn tha làighe sàmhach”.

Skilfully told here, it’s a compelling story well worth repeating, and recent techie developments have enabled Island Voices to enhance the access both for learners of Gaelic, and for those who don’t know the language at all. Now you can click on Closed Captions to get written Gaelic subtitles, which can then be machine-translated simultaneously into English and scores of other languages through “auto-translate” on the Settings button. If you missed it first time round, here’s your chance now!

Leading the technical team that’s facilitating this progress for Gaelic is Will Lamb, ex-Colaisde Bheinn na Faoghla, now at the University of Edinburgh. There’s a new report by Lucy Evans on the GARG (Gaelic Algorithmic Research Group) blog, detailing latest developments.


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

2021 an Cèitean/May: Gaelic 12. Are you no hearing me?

Le seaboardgàidhlig

This month our look at the Gaelic influence on Seaboard English will focus on some particularly Gaelic grammar structures that got carried over in translation, leading to non-standard English expressions that gave and still give our local English its particular flavour.

The first one, and probably for most people the most noticeable one, is the use of the -ing form of verbs that are usually just the simple form in English; for example, instead of “I need”, it was often “I’m needing” that you’d hear. “It’s a good skelp she’s needing”, as we saw before.

English does use the -ing form a lot itself – it kept the form from the Celtic languages that were spoken in Britain before the Germanic, Viking and Norman influxes led to the development of modern English. But in English the -ing form is usually used to emphasise that something is happening now, and the simple form for regular activities or facts. “The sun is setting right now – come and see it! “versus “The sun sets much earlier in the winter.” Certain always-factual verbs are virtually never used in the -ing form in standard English, e.g.  hear, see, think (for opinions), believe, want, need.  Gaelic is not nearly as strictly divided and uses the -ing form much more, and this made its way into Seaboard (and indeed Highland) English.  Here are some examples I’ve collected from my own experience and from my various contributors.

You’ll be needing a good dinner after that!

I’m thinking it’ll rain tomorrow. I’m no thinking she’ll be coming more the night.

I’m no hearing you! Are you no seeing it?

It’s Jessie you’re meaning, is it?

What is it you’re wanting? You’ll no be wanting that any more.

You won’t be breaking that window with your ball, now, will you?

Don’t be waking up the bairn, now!  Don’t you be telling lies!

Another thing I’ve often noticed is the use of “till” where standard English would have a sentence with “so that”: instead of “so that I can see you”, you often hear “till I see you” This is because in Gaelic the little word gus is used for both so that and till/until. English uses “till” for time only, not for purpose.

Come here till I tell you / till I straighten that tie / till get a better look at you!

Take it to the window till you see better.

The word “since” also gets used in the Gaelic way. In English, it’s normal to use “since” with a fixed point in time: “We’ve been doing that since Monday, since 1950, since the bridge was built.” If we want to say how long we’ve been doing it, i.e. a period of time, we use “for”: for ages, for 10 years, for a week etc. The Gaelic word for “since”, o chionn, can be used for both of these, leading to “since” being used for both in Seaboard English.

I’ve been here since 6 o’ clock / since hours!

They’ve been saying they’ll mend that road since years!

I’ve known him since ages / since we were at school.

And one more of these for today.  You’ve probably heard and quite possibly said “No nor me!” when you say that you also wouldn’t do something, e.g.

I can’t stand that so-and-so! No nor me!

I won’t be going back there! No nor me!

Standard English would be “Neither can I / Neither will I”. That handy wee expression “No nor me!” is a direct translation of the Gaelic “Chan eil no mise”.

Do keep an ear open for more examples of any of these, and also anything else that catches your attention, and let me know. I hope you’re all listening out for all the Seaboard specialities we’ve already looked at! And even better, actively using them. Let’s keep our local linguistic colour!


Tadhail air seaboardgàidhlig

Powered by WPeMatico

Long-term, is Gaelic viable as a network language?

Le lasairdhubh

This is an important question, not only because Gaelic has long been spoken as a network language in the south and the east of the country, but also because research now indicates that Gaelic has become a network language in all remaining traditional communities in the northwest as well.

In recent debates about the Gaelic revival in Scotland, one often hears arguments along the lines of: “If we don’t preserve Gaelic as a community language in the Highlands and Islands of Scotland, it will die out everywhere,” but the truth is, we have already passed that point; we passed it decades ago, in the 70s when many families in the remaining traditional communities stopped speaking Gaelic to their children in the home. Nowhere now in Scotland do find the density of speakers in all age groups required for community level transmission to function as it once did.

So is Gaelic doomed? Is Gaelic already ’dead’?

Well, in the first instance, many sociolinguists now agree that these biological metaphors for language vitality aren’t very helpful. They are super common in regular discourse in Gaelic revival circles, and I must confess, as a short-hand, that I use them too, but they can be misleading. There is no purely linguistic definition of what constitutes a “living” language. Many would say that a “real living language” is one that is spoken as the common language of all age groups in some territorial community somewhere, but plenty of very vital languages are not used in this way, so whether a language is considered living or dead is mostly an ideological question, rather than a material one.

Take an extreme example; take Latin. Most would call Latin a dead language, but Latin is still used every day around the world: in worship, as a creative language to write poetry and prose, you can go to summer camp in Latin, and while it has been a long time since Latin was transmitted as a family language, it was used for centuries in Europe as a lingua franca amongst diplomats and scholars, long after it ’died’ as a community language in the former Roman Empire.

Or to take a less extreme, more practical example: what about the Manx language? Are our Manx brothers and sisters speaking a ’dead’ language? The way some speak about the vitality of Scottish Gaelic, I would imagine that there are folk among us who would argue that they are, but I sure don’t think so. I’ll bet the kids at Bunscoill Ghaelgagh don’t think so either.

Further, more generally, it may be the fate of most minority languages around the world that, if they are maintained at all, they will maintained as networked languages. As things are going, in the very near future, it is possible that the only languages that will benefit from being used in territorial speech communities will be a few dozen mega-languages. If so, are all minority languages in the world then doomed?

I would argue: not if they are still used. For minority languages anyway, there is nothing magical about territorial speech communities that makes them more stable than networks. If it proves even possible, it will definitely take a lot of effort and resources to maintain Gaelic networks in cities and in rural areas of the Scottish mainland, but given how mobile we are as a society, how connected we are now with technology, and how powerful the ideology of Anglophone privilege is in the UK, it will also take a tremendous input of effort and resources to rebuild and then maintain Gaelic as a community language in Scotland’s islands. I am not saying we shouldn’t try, but if people hope that Gaelic as a territorial language will somehow exist in a more “natural” way than Gaelic as a networked language, they are not yet thinking clearly about the task we face.

So I would argue that the real question then is not whether Gaelic will ‘live’ or ’die’ as a network language, but can it be maintained as a network language into the future: as a language used in schools, in homes, at work, and socially amongst friends? Is that possible?

The short answer is, we don’t know, and anyone who makes definitive pronouncements one way or the other is speaking out of their Coire Bhreacain. However, I think there are reasons to be hopeful. The examples of Manx and Cornish make my hopeful, and there are other examples as well, but we need a lot more research. As Susane Romaine has written, “we understand more about how diversity is lost than about how it is maintained.” This question is critical, because networks may be the future of our language.

And please let me be clear. I am not at all arguing that we shouldn’t fight to strengthen Gaelic in traditional communities. We definitely should, but to do so, we have to understand clearly how the language is actually spoken, and what it will really take to maintain and strengthen it’s use. Gaelic is already a network language everywhere in Scotland. That is just a fact, and while I accept that Nis is not Edinburgh, and that different places will require different interventions, at the same time and in many ways, since Gaelic has become a networke language all over Scotland, the language maintenance requirements of traditional communities and urban networks are actually progressively converging rather than diverging over time.

Just one example of this is adult learning. Mention adult learning to most folk in the Gaelic revival, and I am sure they think first of networks in urban areas, but actually, if Gaelic is going to be maintained as a dense rural network language in the Islands, lots of adult learning will be required: to integrate incomers, to help parents with children in GME, and to welcome back those locals who either never got Gaelic or only partially acquired the language as children.

I am hopeful about Gaelic as a network language. I live in one such thick, rural Gaelic network in Sleat. Gaelic is the language I speak at home, at work, with Alasdair and Ruth at the Coop, with friends in the community, all day long. And yes, this network depends on the institutional support of the College and Bun-sgoil Shlèite, but similar institutional support can be replicated elsewhere. So then, an even better question is: can we come together and build the real open, grassroots movement required to win that same kind of institutional support for all our Gaelic communities wherever they are?


Tadhail air Air Cuan Dubh Drilseach

Powered by WPeMatico

Dr Silke Stroh

Le comanngaidhligghlaschu

Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thar-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh

Dealbh dhan t-Urr. Tormod MacLeòid (1780-1866), ministear Waipu, a chaidh a dhèanamh
le Charles Heaphy (1820-88). Dealbh air thasgadh an Auckland. Dealbh agus fios air thogail bho
Wikipedia.

Dìreach mar chuimhneachan gum an ath òraid againn, an òraid mu dheireadh san t-sreath, oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, on Dr Silke Stroh a bhios a’ tadhal oirnn a bhruidhinn mun chuspair gu h-àrd. Tuilleadh fiosrachaidh air na faidhlichean gu h-ìosal. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ro òraid Silke agus gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.

Àm: 7.30f, Diardaoin 20ᵐʰ dhan Chèitdean
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn ron choinneamh
Cànan: Gàidhlig

Just a reminder that our next lecture will be at the usual time on Thursday when we will host a lecture from Dr Silke Stroh who will lecture (in Gaelic) on the topic outlined above. More details below and we hope to see you there.

When: 7.30pm, Thursday 20th May
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posed before the event
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week blog – A’ mionnachadh – swearing in

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our word is swearing in – A’ mionnachadh. Wednesday saw the first … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week blog – A’ mionnachadh – swearing in

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Techie Tormod

Le Gordon Wells

A couple of Norman Maclean’s impromptu recordings provide the material for trying out the latest developments in Gaelic Automatic Speech Recognition.

NormanMiracles

When Norman kindly offered to record some stories for Island Voices in 2015, he was perhaps already beginning to feel his age. As a result, while he delivered them all with his trademark panache, he opted in the main to read them aloud from pre-prepared scripts. This was a blessing in disguise for Island Voices, as it meant that ready-made transcripts already existed which could be easily transferred to the Clilstore platform, enabling word-by-word clickable translations – all available on our Norman Maclean page.

However, the man was irrepressible, and once he was into his stride he just kept going, meaning a couple more stories were added to the collection off the top of his head. Lively recordings resulted, but without written transcripts – until now. Island Voices has recently been working closely with the Automatic Speech Recognition project in Edinburgh, and a good number of our Gaelic films now offer optional subtitling. These were created by feeding already existing transcripts into the text aligner tool the ASR team developed as part of their work, so that individual subtitles would appear at the right time on the videos. These were texts that had been created by someone sitting down with the recording and manually typing out every word they heard – time-consuming work!

What’s new with these recordings is that it is the ASR tool on which the Edinburgh team are working that has actually itself created the first draft of the transcripts used to produce the subtitles in these films. The results were by no means perfect, and there was still a need for a human ear and hand to tidy them up before they could be used, but it’s a developmental process. And progress is clearly being made, to the extent that the Clilstore gap in our “Sgeulachdan Thormoid” collection has now been compensated for by enabling optional onscreen subtitles on the two extra recordings he made for us – “Mìorbhailteann ann am Barraigh“, and “Bodach nan Serviettes“.

And again, as with earlier versions, once the Gaelic subtitles are in the YouTube system, automatic translation into scores of other languages via Google Translate then becomes instantly available. Norman, among his many other talents, was an enthusiastic linguist – and no slouch with a computer. True, he expressed his reservations about the development of “text talk”, but we can surely allow ourselves to think that this latest technical innovation, with the human voice at its centre (his own!), would have met with his approval.

One for the Barraich:

And the other for the Hearaich:


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

Stòras Beò: Anna

Le Gordon Wells

AnnaAnne MacInnes, from Callanish on Lewis, talks to Maggie Smith about her family connections to the Breasclete community and school, where Gaelic Medium Education was pioneered.

In the first section of this two-part conversation Anne reveals how the Callanish Stones have always attracted tourists, but she recalls from her childhood the cèilidh culture amongst the locals, including many “characters”.

Her career to date has been varied, from Gaelic teaching to working at sea, but she remains attached to a crofting lifestyle, still keeping cattle. Currently at home with a baby, she comes from a musical family, and plays box and pipes. With fewer people now working their crofts she’s noticed a change in the appearance of the township.

A wordlinked transcript, with the video embedded, is available on Clistore here: https://multidict.net/cs/9355

In the second part, Anne and Maggie talk about changes in local culture. Noting that change and development are natural, Anne regrets the loss of local distinctiveness in Gaelic speech. The musical culture is strong. The link with the language should be upheld. There have been various sources of employment, including offshore as well as at the hospital or with the council, plus the nearby pharmaceuticals factory and the community-owned visitor centre. Visitors have included royalty. But the community hall offers a local focus. She remembers some of her grandmother’s special words, and reflects on the value of having family relations all around. It’s important to value what’s past, including local songs, as life goes on.

A wordlinked transcript, with the video embedded, is available on Clistore here: https://multidict.net/cs/9356


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

Seachdain Mothachaidh nam Bodhar

Le Oifigear Gàidhlig

Tha sinn uile air a bhith a’ smaoineachadh mu thaghadh Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo, ach ’s e Seachdain Mothachaidh nam Bodhar a th’ ann cuideachd agus mar sin, tha Oifigear Cànan Sòidhnidh Bhreatainn na Pàrlamaid air post-bloga sònraichte a sgrìobhadh dhuinn! Haidh, is e Mar Mac a’ Mhaoilein an t-ainm a tha orm … Leugh an corr de Seachdain Mothachaidh nam Bodhar

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico