New Gaelic videos online!

Le Gordon Wells

The Stòras Beò nan Gàidheal project has successfully met its target of producing 15 hours of new online community-based recordings of Scottish Gaelic, all fully transcribed! The collection comprises 31 videos of Gaelic speakers from four different islands in the Outer Hebrides talking about a wide range of subjects, including their upbringing in the islands and how they perceive things have changed during their lifetime. This project is led by the Language Sciences Institute (LSI) of the University of the Highlands and Islands, with Sabhal Mòr Ostaig and Soilllse, and is supported by Bòrd na Gàidhlig and Foras na Gaeilge. Irish partners are in the process of gathering together a parallel collection of recordings from the Irish Gaeltacht areas.

You can read more about the project on the LSI website here, or you can use the table below to go directly to the videos (on YouTube), with accompanying Clilstore transcripts and summary descriptions (in “Unit Info”).

South Uist Benbecula North Uist Lewis
Tòmas MacDhòmhnaill (1) Eairdsidh Caimbeul Alasdair MacDhòmhnaill (1) Pàdruig Moireach
Tòmas MacDhòmhnaill (2) Ailig Mac a’ Phì (1) Alasdair MacDhòmhnaill (2) Iain Greumach (1)
Hughena NicDhòmhnaill (1) Ailig Mac a’ Phì (2) Dòmhnall MacDhòmhnaill (1) Iain Greumach (2)
Hughena NicDhòmhnaill (2) Màiri Robasdan (1) Dòmhnall MacDhòmhnaill (2) Seònaid Mhoireach (1)
Alasdair Mac Asgaill Màiri Robasdan (2) Dòmhnall MacDhòmhnaill (3) Seònaid Mhoireach (2)
Catrìona Nic an t-Saoir (1) Seonag Smith (1) Aonghas MacPhàil (1) Christine Primrose (1)
Catrìona Nic an t-Saoir (2) Seonag Smith (2) Aonghas MacPhàil (2) Christine Primrose (2)
Seonag Smith (3) Gina NicDhòmhnaill (1)
Gina NicDhòmhnaill (2)

If viewers see resemblances in style to the earlier Saoghal Thormoid project, these are by no means coincidental! Stòras Beò nan Gàidheal builds on previous Island Voices experience of bringing this kind of recording practice into the community, in a way that is maximally user-friendly, and feels as natural as possible. Not every recording has a fully professional polish in technical terms, and the editing has been deliberately light-touch, but arguably that gives viewers a closer picture of genuine interaction in actual practice. The project will now pause its recording work in order to review and evaluate its progress to this point. This is not an end, but hopefully a beginning…


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19 #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba air a ràdh gum bi iad a’ cur stad sealach air gnìomhan com-pàirteachadh poblach agus iad a’ cur prìomhachas air taic do ghnothach pàrlamaideach agus freagairt ri cùis a’ Chorònabhìorais. Tha na h-atharrachaidhean sin gan dèanamh gus a bhith cinnteach gu bheil a’ Phàrlamaid a’ coileanadh a cuid dhleastanasan deatamach a thaobh reachdas … Leugh an corr de Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19 #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Greis-gnìomhachas ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Màiri Bell, a tha na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, air greis-gnìomhachais ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta. Anns a’ phost seo tha i ag innse dhuinn mu deidhinn agus mun obair aice sa Phàrlamaid. Is mise Mairi. Tha mi air greis gnìomhachais le Alasdair agus Marc na h-Oifigearan Leasachaidh Gàidhlig anns a’ Phàrlamaid. … Leugh an corr de Greis-gnìomhachas ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Bogadh Às na Freumhan an Dùn Èideann

Le lasairdhubh

RnA4

Bha fìor dheagh oidhche againn ann an Dùn Èideann Diluain aig Bun-Sgoil Taobh na Pàirce far an do chuir sinn an leabhar ùr agam air bhog. Seo cuid dhe na sgeulachdan a nochd anns na meadhanan:

Bhon taobh chlì: Marsaili NicLeòid, Leas-phrionnsabal na Colaiste; mi fhìn; Iain MacSuibhne, Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba; Anna NicPhàil, Ceannard Bhun-Sgoil Taobh na Pàirce; agus Aonghas MacLeòid, Cathairiche a’ Bhùird aig Sabhal Mòr Ostaig.

RnA1

Ministear MacSuibhne a’ bruidhinn:

RnA6


Tadhail air Air Cuan Dubh Drilseach

Powered by WPeMatico

2020 Am Màrt:Milseag Ubhail is Arain/Mar. Apple Bread Pudding

Le seaboardgàidhlig

Milseag Ubhail is Arain

Tha an tionndadh nas aotruime seo den mhilseag aran-is-ìm
freagarrach do latha fuar geamhraidh, is i cho blàth is sàsachail. Tha an
reasabaidh seo feumail cuideachd ma bhios aran air fhàgail agad.

Gritheidean (6 – 8 pòrsanan)

8 ùbhlan milis

3 roilichean seana, air neo ciabatta neo baguette

4 spàin-bhùird siùcair (is donn as fheàrr)

Spìosan measgaichte / caineal / dinnsear / clòbhan bleithte,
a rèir do mhiann

600 ml bainne

4 uighean

Geàrr na roilichean no an t-aran ann an ciùbaichean. Rùsg na
h-ùbhlan, thoir air falbh na cuairsgeanan, agus geàrr ann am pìosan beaga
iadsan cuideachd.

Measgaich aran is ùbhlan, cur ris spìosan gu do riar, agus
cuir a h-uile rud ann an soitheach-àmhainn a th’ air a shuathadh le glè bheag
de dh’ìm.

Buail na h-uighean le forca, cuir am bainne agus an siùcair
riutha, agus dòirt iad thairis air an aran ‘s na h-ùbhlan. Brùth sìos iad gu
socair, gum am bi gach pìos air a bhogadh. Leig leis seasamh fad mu 10
mionaidean.

Bruich san àmhainn e aig 160 C fad mu aon uair a thìde, gus
an tig dath òr-dhonn air, agus bi an t-ughagan tiugh. Tha an ùine an crochadh
air doimhneachd an t-soithich, mar sin thoir sùil air nas tràithe. Còmhdaich am
mullach le foidhle ma bhios e a’ fàs ro dhonn.

Gabh e teth le iogart Greugach, uachdar singilte, reòiteag
no sabhs faoineig.

Apple Bread Pudding

This lighter variation on the classic bread and butter
pudding is a warming and filling pudding for a winter’s day.  It’s good for using up leftover bread. 

Ingredients for 6 – 8 helpings

8 eating apples

3 stale bread rolls, OR equivalent amount of ciabatta or
baguette

4 tbsp sugar, pref. brown

mixed spice / cinnamon / ginger / ground cloves as preferred

600 ml milk

4 eggs

Cut the rolls or bread into small cubes. Peel, core and cube
the apples.

Mix bread and apples, add spice to taste, and put in a lightly
greased oven-proof dish.

Beat the eggs, milk and sugar together and pour over the
bread and apples, pressing these down slightly so they all absorb the liquid.
Leave for about 10 mins.

Bake in the oven at 160 C for about an hour, or until top is
golden brown and custard has just set – the time will depend on the depth of
the dish, so check earlier.  Cover the
top with foil if getting too brown.

Serve hot with Greek yoghurt, single cream, ice-cream or custard.


Tadhail air seaboardgàidhlig

Powered by WPeMatico

Oh the humanity! Trèana haidridein do dh’Alba #gaidhlig

Le alasdairmaccaluim

Rinneadh deuchainnean air trèanaichean bataraidh-dealanach ann an Alba ann an 2018 mar phàirt de phlana Riaghaltas na h-Alba gus rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh.

Clas 230 no D-train – trèana battaraidh dealanach, Bo’ness, 2018

Chaidh ainmeachadh an t-seachdain seo gu bheil deuchainn de theicneòlas haidridein gu bhith againn cuideachd mar phàirt den targaid gus lionra-rèile gun charbon a bhith againn ro 2035.

Thèid uidheamachd haidridein a chur a-steach do sheann thrèanaichean Clas 314 a thàinig à seirbheis an-uiridh.

Clas 314, An Dùn Breac, 2019

Tha trèanaichean bataraidh dealanach gu math freagarrach airson tursan goirid far nach deach loidhnichean a dhealanachadh le uèirean  fhathast – no far nach eil coltas ann gun tèid an dealanachadh gu bràth. Tha iad saor a thogail agus a ruith. Nì iad mu 40 mìle eadar charge is mar sin, bhiodh iad freagarrach airson loidhnichean leithid Glaschu gu Cnoc Màiri, Glaschu gu Cill Mheàrnaig no Glaschu – Cille Bhrìde an Ear (a thèid a dhealachadh latha de na làithean) no Inbhir Ùige-Inbhir Theòrsa (nach tèid a dhealanachadh mar thoradh air cho beag de sheirbheisean a th’ ann).

Tha trèanaichean haidridein nas daoire ach nì iad astaran tòrr nas fhaide air tanca làn. Ghabhadh an cleachdadh airson nan loidhinichean fada uile far nach eil cumhachd an dealain ann, m.e Loidhne na Gàidhealtachd an Iar agus Loidhne na Gàidhealtachd a Tuath agus Loidhne a’ Chaoil agus cuideachd seirbheisean eadar-chatharach bho Ghlaschu/Dùn Èideann gu Inbhir Nis is Obar Dheathain agus Obar Dheathain gu Inbhir Nis.

Feumar tòrr dealain gus haidridean a dhèanamh ach le tuathanasan gaoithe, gabhaidh a dhèanamh ann an dòigh gu math uaine. Gu tric, bithear a’ cruthachadh cus dealain na tha a dhìth air an an lìonra agus gabhaidh an dealan seo a chleachdadh gus haidridean a dhèanamh.

Tha e gu math brosnachail gu bheil adhartas ga dhèanamh cho luath air lìonra rèile na h-Alba aig an àm seo.

Alasdair

 


Tadhail air Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Powered by WPeMatico

Cò tha a’ moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

Le Neil McRae

It’s not all bad for Bòrd na Gàidhlig … Bòrd’s own annual report lavishes praise on the Bòrd

A chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba, tha sinn a’ leughadh an seo ann am bràth-naidheachd ga thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu


Tadhail air Gilleasbuig Aotrom

Powered by WPeMatico