BBC – Blog Poileataigeach

 • Ceist na Gàidhlig
  by Niall O’Gallagher on DiL, 4 Màrt 2013 at 12:25f

    Pàipear-bhòtaidh Èireannach air Cunnradh Lisbon "Am bu chòir do dh'Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeilich?" Bidh cuid agaibh a chreideas gum bu chòir, cuid eile, nach bu chòir. Tha fios againn gu bheil tòrr nach tàinig gu co-dhùnadh fhathast....

 • Ceist ga freagairt
  by Niall O’Gallagher on Dia, 31 Faoi 2013 at 10:46m

  "Am bu chòir do dh'Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeilich?" Sin a' cheist a bhios air a' phàipear-bhaileit anns an referendum air neo-eisimeileachd ann an 2014. Chan e "a bheil thu ag aontachadh gum bu chòir" ach dìreach "am...

 • Deireadh na connspaid?
  by Niall O’Gallagher on Dia, 10 Faoi 2013 at 4:37f

  Bha dùil againn gun deigheadh connspaid na comhairle laghail a thogail aig a' chiad sheisean de Cheistean a' Phrìomh Mhinisteir an-diugh. Ach cha deach. Sin a dh'aindeoin a' chàinidh a bha anns an aithisg a nochd an-diugh - ged a...

 • Sabaid nan Sochairean
  by Niall O’Gallagher on DiM, 8 Faoi 2013 at 3:36f

  Tha dùil gum bi sochairean sòisealta nan adhbhar sabaid mòire ann an 2013. Bhòt buill-pàrlamaid - Tòraidhean agus cha mhòr na Lib Deamaich uile - gus crìoch a chur air tòrr dhiubh agus air cuid de chreidisean cìse cuideachd. Às dèidh...

 • Cosgais a' bhile
  by Niall O’Gallagher on DiC, 12 Dùbh 2012 at 4:51f

  Bidh bhòt shaor air pòsadh gèidh nuair a thig e don phàrlamaid anns a' bhliadhna ùir. Ach chuir Riaghaltas na h-Alba romhpa mar-thà gun tèid iad air adhart ris na planaichean seo agus tha làn dùil gum faigh iad taic nam...

 • Iarraidh na fìrinne
  by Niall O’Gallagher on Dia, 1 Samh 2012 at 3:26f

  Dè an fhìrinn mun chàirdeas eadar Alba neo-eisimeileach agus an t-Aonadh Eòrpach? Tha beachdan eadar-dhealaichte air a bhith gan toirt seachad anns na seachdainnean a dh'fhalbh. Air aon taobh tha an fheadhainn - Riaghaltas na h-Alba nam measg - a chreideas...

 • Bho Chatalòinia gu Caledonia
  by Niall O’Gallagher on Dia, 11 Dàmh 2012 at 12:42f

  Tha dùil againn a-nis gun tèid aonta a comharrachadh eadar Dàibhidh Camshron agus Ailig Salmond ann an Dùn Èideann Diluain gus cead laghal a thoirt do Holyrood referendum a chumail air neo-eisimeileachd. Thuirt am prìomh mhinistear an-dè gun robh rud no...

 • Onarach...no amaideach?
  by Niall O’Gallagher on DiC, 26 Sult 2012 at 10:39m

  Dè tha Johann Lamont ris? Tha nàiseantaich aig Holyrood air an dòigh an-diugh às dèidh mar a dh'iarr ceannard Albannach nan Làbarach "deasbad onarach" air cosgais cuid de pholasaidhean an riaghaltais. Gu sònraichte, thog i cuingidhean-leigheis saor an asgaidh, foghlam oilthigh gun...

 • Ceum eile adhart
  by Niall O’Gallagher on DiL, 24 Sult 2012 at 2:06f

  Ceum eile adhart ann an còmhradh an referendum an-diugh. Seo na thuirt an dà riaghaltas as dèidh coinneimh eadar MÌcheal Moore agus Nicola Sturgeon: Rinneadh adhartas sùsbainteach a dhèanamh an-diugh, agus aig coinneamhan roimhe, air an obair airson aonta agus air...

 • Aonta air fàire
  by Niall O’Gallagher on DiC, 19 Sult 2012 at 3:10f

  Saoil a bheil an dà riaghaltas nas fhaisge air aonta air an referendum? Tha mi a' smaointinn gu bheil. Chan ann air sgàth 's gun tàinig naidheachd mhòr bho choinneamhan an là an-diugh - cha tàinig. Cha ann air sgàth 's...

 • 15 bile agus bile sònraichte
  by Niall O’Gallagher on DiC, 5 Sult 2012 at 10:51m

  Dè ur beachd air a' chlàr-reachdais a dh'fhoillsich Ailig Salmond an-dè? Còig bile deug uile gu lèir, nam measg fear gus pòsaidhean aona-ghnèitheach a cheadachadh, gealltanas cùraim-cloinne shaor an asgaidh agus plana gus seirbhisean slàinte agus sòisealta do dh'inbhich a thoirt...

 • Tilleadh an dà phàrlamaid
  by Niall O’Gallagher on DiL, 3 Sult 2012 at 10:06m

  Ma bha e ann idir, tha an samhradh seachad a-nis. (Tha fios agam, bha samhradh math aig cuid anns na h-Eileanan, nach buidhe dhaibh). Ach nan robh barrachd fianaise a dhìth, 's ann an t-seachdain seo a thilleas buill - agus luchd-naidheachd...

 • Seachdain ùr, aithisg ùr
  by Niall O’Gallagher on DiC, 15 Lùna 2012 at 10:17m

  Seachdain eile, aithisg eile bho Chomataidh nan Cùisean Albannach aig Westminster. An turas-sa, b' e an àireamh de cheistean an cuspair a bha fon sgrùdadh. Sgrìobh mi gu leòr mu dheidhinn seo an t-seachdain a chaidh nuair a bheachdaich a'...

 • Barrachd air deasbad Nato
  by Niall O’Gallagher on DiC, 8 Lùna 2012 at 10:47m

  Tha beagan a bharrachd fios againn a-nis mun deasbad a tha air fàire anns an SNP mu bhallrachd Nato. Cha chuireadh e iongnadh air luchd-leughaidh a' bhloig seo nuair a dhearbh Aonghas Robasdan gun iarradh ceannardan a' phàrtaidh taic na...

 • Nas fheàrr caraid sa chùirt...
  by Niall O’Gallagher on DiM, 7 Lùna 2012 at 11:14m

  An cuala sibh Aithris na Maidne air Radio nan Gàidheal an-diugh? Bha mo charaid Torcuil Crichton, deasaiche Westminster aig an Daily Record, a-mach air an aithisg ùr bho Chomataidh Chùisean Albannach nan Cumantan air neo-eisimileachd. 'S e beachd na comataidh...