Latha ann an L.A.

 • Tha an t-uisge air ais
  by Alexander on DiM, 24 Faoi 2017 at 2:54f

  An déidh coig no sia bliadhna de thiormachd chruaidh ann an California a Deas, tha an t-uisge geamhradail ann mar bu chóir  

 • Tha na gaothan air ais
  by Alexander on Dia, 29 Dàmh 2015 at 3:51f

  Bidh a h-uile duine a’ faireachdainn gu dona. Seo na sgriobh dà ughdar ainmeil mun deidhinn: “ There was a desert wind blowing that night. It was one of those hot dry Santa Anas that come down through the mountain … Cum ort a leughadh →

 • Chan eil a h-uile àite sna Stàitean fon sneachda
  by Alexander on Dia, 20 Samh 2014 at 3:34f
 • Beul na h-oidhche anns an fhèithe
  by Alexander on DiS, 13 Sult 2014 at 7:01f

  Am measg a’ bhaile mhóir agus ri taobh na sràidean ràpalach, tha an fheithe bheag seo a’ toirt tèarmann do dh’eòin agus do bheathaichean beaga. ‘S e fèithe de dh’fhior-uisge a th’ann an té seo, faisg air a’ mhuir. O thùs bha … Cum ort a leughadh →

 • “Mura h-eil an Spàinntis aca, ’s urrainn dhaibh cosnadh a lorg leis An Galaxy…”
  by Alexander on Dih, 31 Cèit 2013 at 3:09f

  Chaidh sgioba ball-coise ann an Los Angeles a thoirt gu lagh an t-seachdain seo air sailleabh leth-bhreith ri taobh cinnidh. Thuirt dithis chluicheadair òg gun do chuir Chivas USA ás an dreuchd air sgath ’s nach e Meagsagach a th’annda. … Cum ort a leughadh →

 • 2013
  by Alexander on DiC, 2 Faoi 2013 at 8:00f

  Bliadhna mhath ùr dhuibh o California a Deas! Tha 10,068 troighean a dh’àirde anns a’ bheinn siud – Beinn Naomh Antonaidh.

 • Seo “snoopy2”
  by Alexander on DiD, 19 Gearr 2012 at 3:31m

  Chan ann ar leòr de thrèineachan rèile ann an LA, ’s mar sin tha sinn dèidheil air blimpspotting

 • Chan e am Balla Bherlin a tha seo
  by Alexander on DiM, 24 Faoi 2012 at 1:00f

  Seo frith-rathad rothadairean a tha a' ruith ri taobh loidhne trean as ùire a' bhaile - An Loidhne "Expo". Smaoinich mi gun robh e a' coimhead coltach ris a' Bhalla Bherlin!Â

 • Stèisean an Aonaidh
  by Alexander on DiS, 14 Faoi 2012 at 6:00m

  Seo talla nan ticeadean ann an Stèisean an Aonaidh. Chan eil an talla seo ga chleachdadh ann an latha an diugh air sàilleibh atharrachaidhean mòra anns na doighean siubhal sna Stàitean. Tha an talla na eisimpleir den ailtireachd mission revival a bha … Cum ort a leughadh →

 • Na poitean-smùide
  by Alexander on DiD, 8 Faoi 2012 at 6:11m

   Seo poit-smuide na sheasamh ri taobh craobhan orainsear. Bha tuathanaich orainseir gan cleachdadh airson eigh a’ cumail falbh bho na craobhan nuair a bha tìde fuar ann.