Fianais sgrìobhte air Bile nan Cànan Albannach air fhoillseachadh

Le Oifigear Gàidhlig

Chùm Comataidh Foghlam, Clann agus Òigridh Pàrlamaid na h-Alba co-chomhairle bho chionn ghoirid air Bile nan Cànan Albannach. Tha a’ Chomataidh a-nis air an fhianais uile fhoillseachadh: https://yourviews.parliament.scot/consultation_finder/?keyword=scottish+languages+Bill Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun bhile agus faodar adhartas leis a’ bhile a leantainn air duilleag-lìn na Comataidh. Alasdair MacCaluim gaidhilg@parliament.uk

Powered by WPeMatico


Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba