Cànan Soidhnidh Bhreatainn ann an Alba

Le Oifigear Gàidhlig

Tha fios againn uile gur e Seachdain na Gàidhlig – ach an robh fios agad gur e Seachdain Cànain Soidhnidh a th’ ann an t-seachdain seo? Seo tionndadh Gàidhlig de bhloga a rinn ar co-obraichean ann an SPICe – Ionad Fiosraichidh na Pàrlamaid. Tar-shealladh Thathar a’ meas gu bheil 151,000 neach san RA a’ cleachdadh … Leugh an corr de Cànan Soidhnidh Bhreatainn ann an Alba

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Athchuinge mun Ghàidhlig a’ tighinn air beulaibh na Pàrlamaid #gàidhlig #cleachdi

Le Oifigear Gàidhlig

Tha coimhearsnachd na Gàidhlig air ùidh mhòr a nochdadh air na meadhanan sòisealta mu athchuinge co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig a chaidh a chur a-steach gu Comataidh Com-pàirteachaidh nan Saoranach agus nan Athchuingean Poblach na bu thràithe am-bliadhna. Seo PE1922: Cancel all Local Authority expenditure on Gaelic expansion – Petitions (parliament.scot) Tha teacsa na h-athchuingean ri … Leugh an corr de Athchuinge mun Ghàidhlig a’ tighinn air beulaibh na Pàrlamaid #gàidhlig #cleachdi

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Cheat sheet for International Mother Language day #gàidhlig #idml2022

Le Oifigear Gàidhlig

This week we have a special guest blog for International Mother Language Day from our new and multilingual colleague Wacera Kamonji who has created a Gaelic cheat sheet for those wishing to learn a little Gaelic for International Mother Language Day. Hello, my name is Wacera Kamonji and I have recently joined the Scottish parliamentary … Leugh an corr de Gaelic Cheat sheet for International Mother Language day #gàidhlig #idml2022

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Seachdain Mothachaidh nam Bodhar

Le Oifigear Gàidhlig

Tha sinn uile air a bhith a’ smaoineachadh mu thaghadh Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo, ach ’s e Seachdain Mothachaidh nam Bodhar a th’ ann cuideachd agus mar sin, tha Oifigear Cànan Sòidhnidh Bhreatainn na Pàrlamaid air post-bloga sònraichte a sgrìobhadh dhuinn! Haidh, is e Mar Mac a’ Mhaoilein an t-ainm a tha orm … Leugh an corr de Seachdain Mothachaidh nam Bodhar

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Carson a tha dà bhòt ann? Bhidio ùr mun taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Carson a tha dà bhòt ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba? Faigh a-mach leis a’ bhidio ùr againn sa Ghàidhlig! Alasdair MacCaluim Oifigear Leasachaidh Gàidhlig alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week – British Sign Language – Cànan Soidhnidh Bhreatainn

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week we are looking at British Sign language. Sign Language Week will be taking … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week – British Sign Language – Cànan Soidhnidh Bhreatainn

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh aithisg bhliadhnail ùr na Pàrlamaid fhoillseachadh an-diugh. Tha i ann an cruth dà-chànanach sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Anns an aithisg, gheibh sibh a-mach na bha a’ dol sa Phàrlamaid agaibh ann an 2019-20 le staitistearachd agus fiosrachadh gu leòr! Agus ma tha BSL agad, gheibhear geàrr-chunntas den aithisg sa chànan sin cuideachd. Alasdair … Leugh an corr de Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi

Le Oifigear Gàidhlig

Thèid deasbad a chumail mu Bhliadhna Eòrpach nan Cànanan Dùthchasach agus mu Latha Eòrpach nan Cànanan ann am Pàrlamaid na h-Alba, Diciadain 06 Samhain aig 5f. ‘S e deasbad Gnothaichean Bhall a tha seo, a bhios air a stiùireadh le Aonghas Dòmhnallach BPA. Chithear an gluasad air làrach-lìn na Pàrlamaid. Thèid Gàidhlig a chleachdadh mar … Leugh an corr de Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Chànanan na h-Alba #gàidhlig #cleachdi

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico