Àm Cnuasachaidh san Scots

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh Àm Cnuasachaidh a lìbhrigeadh san #ScotsLeid Dimàirt le Gordon M Hay, a rinn tionndadh Scots den Bhìoball air fad san dualchainnt Doric. Bidh gnothaichean na Pàrlamaid a’ tòiseachadh gach seachdain le Àm Cnuasachaidh (Time for Reflection) nuair a gheibh daoine bho dhiofar chreideamhan – no gun chreideamh idir – cothrom an cuid smuaintean a … Leugh an corr de Àm Cnuasachaidh san Scots

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico