Gaelic Word of the Week – Falkirk East

Le Oifigear Gàidhlig

This week we continue our journey around the different sgìrean – constituencies – of the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. We are back in the Central Belt for Falkirk East – An Eaglais Bhreac an Ear. Falkirk is an interesting name. In Gaelic An Eaglais Bhreac means the speckled kirk. This doesn’t make too … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week – Falkirk East

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week – East Lothian – Lodainn an Ear

Le Oifigear Gàidhlig

This week we continue with the our series on Scottish Parliament constituency names with a trip to East Lothain – Lodainn an Ear.  Gaelic place-names are thinner on the ground in this area than they are in other parts of Scotland – Alba – but there are still more than enough for us to look … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week – East Lothian – Lodainn an Ear

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic word of the week blog – Archaeology – Àrc-eòlas #gaelic

Le Oifigear Gàidhlig

The 17th of July to 1st August is the festival of British Archaeology so today we’re going to look at archaeology and it’s connection to the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. The Gaelic for archaeology is arc-eòlas. The word in eòlas arc-èolas means “knowledge” and can also be found in the name of many … Leugh an corr de Gaelic word of the week blog – Archaeology – Àrc-eòlas #gaelic

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week blog – A’ mionnachadh – swearing in

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our word is swearing in – A’ mionnachadh. Wednesday saw the first … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week blog – A’ mionnachadh – swearing in

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Words of the Week – Constituency and Region

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our words are Sgìre – constituency and Roinn – region. Yesterday saw … Leugh an corr de Gaelic Words of the Week – Constituency and Region

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Carson a tha dà bhòt ann? Bhidio ùr mun taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Carson a tha dà bhòt ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba? Faigh a-mach leis a’ bhidio ùr againn sa Ghàidhlig! Alasdair MacCaluim Oifigear Leasachaidh Gàidhlig alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week – Happy Valentines Day

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week we are looking at Valentines Day . Valentine’s Day will soon be … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week – Happy Valentines Day

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh aithisg bhliadhnail ùr na Pàrlamaid fhoillseachadh an-diugh. Tha i ann an cruth dà-chànanach sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Anns an aithisg, gheibh sibh a-mach na bha a’ dol sa Phàrlamaid agaibh ann an 2019-20 le staitistearachd agus fiosrachadh gu leòr! Agus ma tha BSL agad, gheibhear geàrr-chunntas den aithisg sa chànan sin cuideachd. Alasdair … Leugh an corr de Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico