Gaelic word of the Week blog – Mun Cuairt mun cuairt! #gaidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we record our Gaelic Word of the Week podcast and post the text here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our word is – Mun cuairt mun cuairt! If you are … Leugh an corr de Gaelic word of the Week blog – Mun Cuairt mun cuairt! #gaidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Words of the Week – Constituency and Region

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our words are Sgìre – constituency and Roinn – region. Yesterday saw … Leugh an corr de Gaelic Words of the Week – Constituency and Region

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Carson a tha dà bhòt ann? Bhidio ùr mun taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Carson a tha dà bhòt ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba? Faigh a-mach leis a’ bhidio ùr againn sa Ghàidhlig! Alasdair MacCaluim Oifigear Leasachaidh Gàidhlig alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico