Gaelic Words of the Week – Constituency and Region

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our words are Sgìre – constituency and Roinn – region. Yesterday saw … Leugh an corr de Gaelic Words of the Week – Constituency and Region

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Carson a tha dà bhòt ann? Bhidio ùr mun taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Carson a tha dà bhòt ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba? Faigh a-mach leis a’ bhidio ùr againn sa Ghàidhlig! Alasdair MacCaluim Oifigear Leasachaidh Gàidhlig alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week – election – taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our work is Election – Taghadh. Next Thursday is an important day … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week – election – taghadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Bhidio ùr mun taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba air bhidio ùr a dhèanamh mun taghadh leis an ainm “Carson a bhòtadh tu ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba”. Seo e: Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh agus tha sinn ag obair air bhidio eile le fios mun t-siostam bhòtaidh an-dràsta. Cùm sùil air blog agus Twitter na … Leugh an corr de Bhidio ùr mun taghadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico