Ceithir Bliadhna Deug

Le Oifigear Gàidhlig

Tha an t-oifigear foghlam againn le Gàidhlig Mairead NicEacharna gu bhith a’ leigeil dhi a dreuchd a dh’aithghearr. San artaigil seo, tha i a’ coimhead air cuid de na h-àiteachan a chunnaic i tron obair aice. Ma tha Gàidhlig agad agus tu airson a bhith nad oifigear foghlaim còmhla ruinn, faic am fiosrachadh seo. Às … Leugh an corr de Ceithir Bliadhna Deug

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: BPA a’ nochdadh plana-gnìomha airson ath-leasachaidhean èiginneach thar Roinn a’ Cheartais #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Ann an aithisg ùr a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh Ceartas Eucorach Pàrlamaid na h-Alba ag innse cuid de na h-atharrachaidhean geàrr-ùine agus fad-ùine a tha iad airson gun tèid a dhèanamh ann an roinn ceartas na h-Alba.Às dèidh sreath de dh’èisteachdan air cùisean ceartais a’ gabhail a-steach: – buaidh COVID air an roinn,– cùirtean,– … Leugh an corr de Fios naidheachd: BPA a’ nochdadh plana-gnìomha airson ath-leasachaidhean èiginneach thar Roinn a’ Cheartais #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid air fhoillseachadh

Le Oifigear Gàidhlig

Dè rinn Pàrlamaid na h-Alba sa bhliadhna mu dheireadh? Cia mheud bile a chaidh aontachadh? Cia mheud ceist a chaidh a chur? Dè na cuspairean a chaidh a dheasbad? Faigh a-mach ann an Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba a chaidh fhoillseachadh an-diugh. Mar as àbhaist, tha an aithisg dà-chànanach ann an Gàidhlig agus Beurla. Gheibhear … Leugh an corr de Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid air fhoillseachadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Prìomhachasan nan Comataidhean – co-chomhairle

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh na comataidhean aig Pàrlamaid na h-Alba a stèidheachadh bho chionn ghoirid – ach dè an obair a bhios aca? Faodaidh tu fhein buaidh a thoirt air sin! Tha na comataidhean air co-chomhairle a thòiseachadh mu na prìomhachasan a bu chòir a bhith aig na Comataidhean rè an t-seisein seo den Phàrlamaid. ‘S e co-chomhairle … Leugh an corr de Prìomhachasan nan Comataidhean – co-chomhairle

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico