Fios naidheachd: Tha Comataidh @SP_FinancePAC a’ rabhadh gu bheil feum air co-dhùnaidhean duilich mun bhuidseat gus na cunntasan a chothromachadh #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha comataidh aig Taigh an Ròid air rabhadh a thoirt seachad mu cho-dhùnaidhean duilich mu chìsean is caiteachas sa bhuidseat ma tha Riaghaltas na h-Alba gu bhith a’ cothromachadh nan cunntasan agus a’ dèiligeadh ris an èiginn cosgais bith-beò agus buaidh Covid san fhad-ùine. Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh an Ionmhais … Leugh an corr de Fios naidheachd: Tha Comataidh @SP_FinancePAC a’ rabhadh gu bheil feum air co-dhùnaidhean duilich mun bhuidseat gus na cunntasan a chothromachadh #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Buidhne-riochdachaidh Pàrlamaid na h-Alba a’ neartachadh cheanglaichean leis a’ Chomhairle Nòrdaich

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ frithealadh a’ Chomhairle Nòrdaich airson a’ chiad turas. Stiùiridh an t-Oifigear-riaghlaidh Alison Johnstone buidheann-riochdachaidh de thriùir bhall gu Helsinki an t-seachdain seo (1 gu 4 Samhain). Tha am frithealadh mar phàirt de ghluasad cur ri ceanglaichean is co-obrachadh eadar Pàrlamaid na h-Alba agus reachdaireachdan eile.  A’ cur fàilte air a’ … Leugh an corr de Fios naidheachd: Buidhne-riochdachaidh Pàrlamaid na h-Alba a’ neartachadh cheanglaichean leis a’ Chomhairle Nòrdaich

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Deasbad mun Mhòd gu bhith ann am Pàrlamaid na h-Alba, 27 Dàmhair #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha deasbad Gnothaichean Bhall gu bhith ann feasgar 27 Dàmhair mun Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt am bliadhna. Thèid seo a stiùireadh le Murchadh Friseal BPA. Thèid an deasbad a chumail air Diardaoin 27 Dàmhair aig 12:45f. Seo an gluasad agus an liosta de na buill a tha air a shoidhnigeadh gu ruige seo. … Leugh an corr de Deasbad mun Mhòd gu bhith ann am Pàrlamaid na h-Alba, 27 Dàmhair #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh aithisg bhliadhnail ùr na Pàrlamaid fhoillseachadh an-diugh. Tha i ann an cruth dà-chànanach sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Anns an aithisg, gheibh sibh a-mach na bha a’ dol sa Phàrlamaid agaibh ann an 2019-20 le staitistearachd agus fiosrachadh gu leòr! Agus ma tha BSL agad, gheibhear geàrr-chunntas den aithisg sa chànan sin cuideachd. Alasdair … Leugh an corr de Aithisg Bhliadhnail 2019-20 ri faighinn #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico