Prìomhachasan nan Comataidhean – co-chomhairle

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh na comataidhean aig Pàrlamaid na h-Alba a stèidheachadh bho chionn ghoirid – ach dè an obair a bhios aca? Faodaidh tu fhein buaidh a thoirt air sin! Tha na comataidhean air co-chomhairle a thòiseachadh mu na prìomhachasan a bu chòir a bhith aig na Comataidhean rè an t-seisein seo den Phàrlamaid. ‘S e co-chomhairle … Leugh an corr de Prìomhachasan nan Comataidhean – co-chomhairle

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico