Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid gus ath-leasachadh air solar a sgrùdadh

Le Oifigear Gàidhlig

Deich bliadhna cha mhòr air adhart bho Achd Ath-leasachaidh an t-Solair (Alba) 2014, tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh faighinn a-mach a bheil na h-ath-leasachaidhean air lìbhrigeadh a rèir nan amasan aca. Thug Achd 2014 a-steach dleastanasan ùra air buidhnean poblach beachd a ghabhail air mar a dh’fhaodte an cuid solair a chleachdadh … Leugh an corr de Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid gus ath-leasachadh air solar a sgrùdadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air seasmhachd ionmhas poblach na h-Alba

Le Oifigear Gàidhlig

Tha comataidh aig Taigh an Ròid air rannsachadh a chur air bhog mu sheasmhachd ionmhas poblach na h-Alba. Tha Comataidh an Ionmhais agus Rianachd Phoblaich ag ràdh gun dèan iad sgrùdadh air a’ chuideam sa gheàrr-ùine agus san fhad-ùine a tha air planaichean cìse is caiteachais Riaghaltas na h-Alba ann an 2024-25 agus às dèidh … Leugh an corr de Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air seasmhachd ionmhas poblach na h-Alba

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Rannsachadh comataidh air maoineachadh Riaghaltas na h-Alba gus a’ bheàrn coileanaidh a dhùnadh #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Is e maoineachadh a chuidicheas sgoiltean is comhairlean gus a’ bheàrn ann an coileanadh a dhùnadh an cuspair aig rannsachadh ùr le Pàrlamaid na h-Alba. Nì Comataidh Foghlaim, Cloinne agus Òigridh sgrùdadh air èifeachdachd Dùbhlan Coileanaidh na h-Alba gus coileanadh cloinne à teaghlaichean a tha fo ana-cothrom àrdachadh. Tha raon de phrògraman foghlaim gan cuideachadh tron … Leugh an corr de Fios naidheachd: Rannsachadh comataidh air maoineachadh Riaghaltas na h-Alba gus a’ bheàrn coileanaidh a dhùnadh #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico