Fios naidheachd: Rannsachadh comataidh air maoineachadh Riaghaltas na h-Alba gus a’ bheàrn coileanaidh a dhùnadh #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Is e maoineachadh a chuidicheas sgoiltean is comhairlean gus a’ bheàrn ann an coileanadh a dhùnadh an cuspair aig rannsachadh ùr le Pàrlamaid na h-Alba. Nì Comataidh Foghlaim, Cloinne agus Òigridh sgrùdadh air èifeachdachd Dùbhlan Coileanaidh na h-Alba gus coileanadh cloinne à teaghlaichean a tha fo ana-cothrom àrdachadh. Tha raon de phrògraman foghlaim gan cuideachadh tron … Leugh an corr de Fios naidheachd: Rannsachadh comataidh air maoineachadh Riaghaltas na h-Alba gus a’ bheàrn coileanaidh a dhùnadh #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

A’ cur còraichean na cloinne dhan lagh – co-chomhairle #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Comataidh Co-ionannachd is Chòraichean Daonna na Pàrlamaid a’ sireadh bheachdan bho òigridh mu bhith a’ cur còraichean na cloinne dhan lagh. Tha Pàrlamaid na h-Alba air goireasan a chruthachadh a bhios feumail do sgoiltean a tha ag iarraidh pàirt a ghabhail sa cho-chomhairle no a tha airson teagasg mu chòraichean chloinne san fharsaingeachd. Co-theacsa … Leugh an corr de A’ cur còraichean na cloinne dhan lagh – co-chomhairle #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico