Làraidhean-tràilidh a’ tighinn?

Le alasdairmaccaluim

Bidh fios aig daoine a tha a’ leughadh a’ bhloga seo gu tric gu bheil mi uamhasach deidheil air busaichean-tràilidh (trolleybuses).

 ’S e a th’ ann am bus-tràilidh ach bus dealanach a tha a’ ruith air dealain bho uèirean. B’ àbhaist dhaibh a bhith gu math cumanta san RA, a’ gabhail a-staigh siostaman ann an Glaschu, Caerdydd, Beal Feirste, Lunnainn agus tòrr shiostaman ann am meadhan agus thaobh a tuath Shasainn.

Ged nach eil siostam sam bith air fhàgail an seo a-nis, tha iad fhathast gu math cumanta ann am meadhan agus taobh an ear na h-Eòrpa.

Bus-tràilidh Ghlaschu, Sandtoft

Tha busaichean-tràilidh nas uine na busaichean dealanach àbhaisteach oir chan fheum iad bataraidhean troma.

Ach dè th’ ann an làraichean-tràilidh?

Anns a’ Ghearmailt, tha deuchainn a’ dol air adhart air làraidhean-tràilidh. ’S e a th’ annta ach làraidhean a tha a’ ruith air uèirean os cionn nan rathaidean-mòra. Is urrainn dhaibh ruith air an dealan agus bataraidhean a teàirrdseadh cuideachd.

Seo bhideo a rinn an YouTubaiche Tom Scott mun chuspair.

Tha mi an dòchas gun obraich an deuchainn seo agus gum faic sinn làraichean dealanach den t-seòrsa seo – agus gu dearbha busaichean-tràilidh an seo ann na Alba ann an ùine nach bi fada.

Alasdair


Tadhail air Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Powered by WPeMatico

Tramaichean, tràilidhean agus astar-sòisealta! #gaidhlig

Le alasdairmaccaluim

Chan urrainn dhomh a dhol air turas trèana no trama sam bith an-dràsta mar thoradh air a’ Chorònabhìoras, ach tha mi a’ cur deagh fheum air a’ chuairt coise agam gach latha.

Chaidh mi fhèin agus an tè bheag air turas gu Pàirc Bhaile Hùistean an-diugh agus fhad ’s a bha sinn ann, rinn mi beagan obair detective airson beagan de sheann lìonra tramaichean is tràilidhean Ghlaschu a lorg.

Ma tha thu eòlach air Pàirc Bhaile Hùistean no Mosspark Boulevard idir, is dòcha gun do mhothaich thu gu bheil am Boulevard gu math leathann. ’S e as adbhar do sin gun robh slighe-trama ann uair. An àite a bhith a’ ruith air an rathad fhèin, bha slighe fa leth aca eadar an rathad agus a’ phàirc.

IMG_2403

Eubha a’ sealltainn far an robh an t-slighe trama.

Ged a dh’fhalbh na tramaichean bho chionn cha mhòr 60 bliadhna, chithear far an robh iad fhathast agus tha pìos beag biodach de thrac ann aig a’ cheann-rathad le Draibh Bhale Hùistean.

IMG_2400

Na tha air fhàgail de slighe trama Phàirc na Mòna

An uair sinn, choisich sinn sìos Dràibh Bhaile Hùistean gu Sràid Dhiùra far an robh terminus bus-tràilidh àireamh 106.


 Làrach terminus bus-tràilidh Bhaile Hùistean

Alasdair


Tadhail air Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Powered by WPeMatico