A’ cur còraichean na cloinne dhan lagh – co-chomhairle #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Comataidh Co-ionannachd is Chòraichean Daonna na Pàrlamaid a’ sireadh bheachdan bho òigridh mu bhith a’ cur còraichean na cloinne dhan lagh. Tha Pàrlamaid na h-Alba air goireasan a chruthachadh a bhios feumail do sgoiltean a tha ag iarraidh pàirt a ghabhail sa cho-chomhairle no a tha airson teagasg mu chòraichean chloinne san fharsaingeachd. Co-theacsa … Leugh an corr de A’ cur còraichean na cloinne dhan lagh – co-chomhairle #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico