Sgrùdadh air Bòrd na #Gàidhlig – Aithisg Oifigeil ri faighinn sa Ghàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Chùm Comataidh Sgrùdadh Poblach agus Iar-reachdail na Pàrlamaid seisean fianais air 24 Sultain far an do ghabh iad fianais mu Aithisg Sgrùdaidh Bhòrd na Gàidhlig airson 2018/19. Tha eadar-theangachadh Gàidhlig de dh’Aithisg Oifigeil an t-seisein, anns an do ghabh a’ Chomataidh fianais bho Bhòrd na Gàidhlig agus bho Riaghaltas na h-Alba ri fhaighinn a-nis. Alasdair … Leugh an corr de Sgrùdadh air Bòrd na #Gàidhlig – Aithisg Oifigeil ri faighinn sa Ghàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Cò tha a’ moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

Le Neil McRae

It’s not all bad for Bòrd na Gàidhlig … Bòrd’s own annual report lavishes praise on the Bòrd

A chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba, tha sinn a’ leughadh an seo ann am bràth-naidheachd ga thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu


Tadhail air Gilleasbuig Aotrom

Powered by WPeMatico

Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

Le Oifigear Gàidhlig

The Scottish Parliament’s think-tank Scotland’s Futures Forum held a conference about Gaelic on the 6th of December. It was entitled ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ The aim of the conference was to look forward at the position that Gaelic could and should have in 2030 and further … Leugh an corr de Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico