Cò tha a’ moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

Le Neil McRae

It’s not all bad for Bòrd na Gàidhlig … Bòrd’s own annual report lavishes praise on the Bòrd

A chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba, tha sinn a’ leughadh an seo ann am bràth-naidheachd ga thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu


Tadhail air Gilleasbuig Aotrom

Powered by WPeMatico