Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cumail co-chomhairle air-loidhne an-dràsta mu chom-pàirteachadh coimhearsnachd. A bheil thu airson cumadh a thoirt air Pàrlamaid na h-Alba agus mar a dh’obraicheas i le muinntir na h-Alba anns an àm ri teachd? Faodaidh tu seo a dhèanamh le bhith a’ gabhail pàirt ann an deasbad air-loidhne mu chom-pàirteachadh ann am … Leugh an corr de Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico