Anna Frater

Le comanngaidhligghlaschu

Òrain Chiorstaidh Anna NicLeòid (Stiùbhart)

Bidh an Dr Anne Frater, Colaiste a’ Chaisteil, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, a’ tadhal oirnn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, air a’ cheann gu h-àrd. Tha sinn an dòchas ar faicinn an sin!

Àm: 7.30f, Diardaoin 28ᵐʰ dhan Ghearran
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: cuiridh sinn ris e ron choinneamh
Cànan: Gàidhlig

Dr Anne Frater will be our guest speaker this month. She will be speaking in Gaelic on the topic outlined above, Thursday 18th at 7.30pm. We hope you can make it along and we look forward to seeing you there!

When: 7.30pm, Thursday 28th February
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posted before the meeting
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott ⁊ Ainsley Hamill

Le comanngaidhligghlaschu

Bannal Frangag: Frangag Tholmach agus na h-òrain

Bidh an ath choinneamh againn oidhche Dhiaordaoin sa tighinn (21 Faoilleach), 7.30f. Bidh Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott agus Ainsley Hamill a’ tighinn thugainn le Bannal Frangag: Frangag Tholmach (1840-1926) agus na h-òrain a chruinnich i. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ris a’ choinneamh seo agus gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn. Chithear fiosrachaidh mu cheangal-lìn gu h-ìosal.

Àm: 7.30f, Diardaoin 21ᵐʰ dhan Fhaoilleach
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan: Gàidhlig

Our next meeting will be on Thursday at 7.30pm when we will be joined by Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott and Ainsley Hamill will be joining us (in Gaelic) on the theme of Frances Tolmie and her song collection.

When: 7.30pm, Thursday 21th January
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posted before the event
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Professor Wilson MacLeòid

Le comanngaidhligghlaschu

Missed opportunities in Gaelic Education from 1876 to the present

Bidh an t-Oll. Wilson MacLeòid a’ tighinn a thadhail air a’ Chomann oidhche Dhiardaoin sa tighinn (10mh dhan Dùbhlachd). Is ann am Beurla a bhios an t-Oll. MacLeòid a’ bruidhinn air a’ cheann a chithear gu h-àrd. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòir ri bhith cuir fàilte air Wilson agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn air-loidhne air Zoom.

Àm: 7.30f, Diardaoin 10ᵐʰ dhan Dùbhlachd
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Innsidh sinn a, facal-faire an-seo son choinneamh.
Cànan: Beurla

We are very much looking forward to welcoming Professor Wilson McLeod this Thursday evening and hope you can come and join us on Zoom. Professor McLeod’s talk will be in English on the topic outlined above. Hope to see you all there!

When: 7.30pm, Thursday 10th December
Where: Via Zoom meeting. Password: we’ll add it before the meeting.
Language: English

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Professor Nigel Leask

Le comanngaidhligghlaschu

Thomas Pennant and the Gaelic Enlightenment: Thomas Pennant’s Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772

Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour (1760-1820)

Tha sinn fortanach fàilte a chuir, mar chiad òraidiche na bliadhna seo, air an t-Oll. Nigel Leask, Oilthigh Ghlaschu.

Àm: 7.30f, Diardaoin 19ᵐʰ dhan t-Samhainn
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: cuiridh sinn an-seo e ron choinneamh.
Cànan: Beurla

We are delighted to welcome Professor Nigel Leask, University of Glasgow, who opens our new session this coming Thursday and we hope you can join us.

When: 7.30pm, Thursday 19th November
Where: Via Zoom meeting. Password: we’ll add it before the meeting.
Language: English

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico