Ciamar am bu chòir déiligeadh ri Covid-19?

Le Steaphan

An nì as cudromaiche ri thuigsinn a thaobh Covid-19, ’s e nach eil ann gu bunaiteach ach dà dhòigh  air déiligeadh ris aig ìre nàiseanta.  Dà innleachd a tha ciallach, airidh air beachdachadh orra.  Agus gu bheil an dà innleachd seo gu tur an aghaidh a chéile.  Mar as motha a thathar a’ dèanamh adhartais …


Tadhail air

Powered by WPeMatico