Bliadhna mhath eile ’son na Gàidhlig. Well done everybody!

Le Neil McRae

Well a chàirdean, b’ e bliadhna mhath a bh’ ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin aideachadh air dòigh sam bith.

Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò chòrd ri Gilleasbuig chòir ’sa bhliadhna a chaidh seachad …

Latha Chànain Eòrpach Sona Dhuibh!Tha Riaghaltas na h-Alba a chur fàilte

Plana


Tadhail air Gilleasbuig Aotrom

Powered by WPeMatico