Buidheachas do @ScotGovGaidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

Le Neil McRae

Or: Thank you Riaghaltas na h-Alba, from the heart of my bottom

A chàirdean

Tha leisgeul ‘Illeasbuig ri ghabhail oir is fhada bho nach do chuir e corrag ri meur-chlàir. Tha fhios gu bheil e gu math doirbh ’sna h’amannan dùbhlanach [osna] seo a bhith an dà chuid nad iuchair-obraiche AGUS nad ghoireas earbsach a thaobh a h-uile càil as doilleir ann an saoghal na Gàidhlig!

Cò-dhiù, [adopts


Tadhail air Gilleasbuig Aotrom

Powered by WPeMatico

Bliadhna mhath eile ’son na Gàidhlig. Well done everybody!

Le Neil McRae

Well a chàirdean, b’ e bliadhna mhath a bh’ ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin aideachadh air dòigh sam bith.

Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò chòrd ri Gilleasbuig chòir ’sa bhliadhna a chaidh seachad …

Latha Chànain Eòrpach Sona Dhuibh!Tha Riaghaltas na h-Alba a chur fàilte

Plana


Tadhail air Gilleasbuig Aotrom

Powered by WPeMatico