Tar-sgrìobhadh a h-Aon

Le Bun is Bàrr

Fhads a bha sinn ag obair còmhla, chuir sinn sùil air Sruth nan Gaidheal gu tric. Fhuair sinn faidhleachan ann agus `s ann aig an taigh `s bha sinn ag obair orra. Rinn sinn amach gu robh iad gu math cuideachail dha `n ar cuid Gàidhlig. Dar a chuireamaid crìoch air na tar-sgrìobhaidhean, bhitheamaid a bruidhinn mu `n deoghainn. Thug sinn suim mhór asta. Seo agaibh fear dhiubh. Carson nach dean sibhse feuch air an aon obair? An ceann greis, cuiridh sinn suas na rinn sinne.

Tar-sgrìobhadh a h-aon:

Maighstir Iain agus am Baingeir ann an Ì Chaluim Chille
Singer/Storyteller: MacNeil, John Dan
Contributor: Shaw, John William, Collector;
MacDonald, Paul, Converted reel-to-reel tapes to digital.
Subject: Story – Humorous
Source: Cape Breton Gaelic Folklore Collection: Tape No: 193, Item On Tape: A 08
Publisher: St. Francis Xavier University
Place: Canada – Nova Scotia – Cape Breton County – Barra Glen, Sydney
Date Recorded: 1979-02-15
Copyright: Department of Canadian Heritage

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn / Cape Breton Gaelic Folklore Collection


Tadhail air Bun is Bàrr

Powered by WPeMatico