An t-Oide

 • Stòras Beò: Hughena
  by Steaphan MacRisnidh on Dih, 8 Samh 2019 at 3:24f

  Air a phostadh Island Voices - Guthan nan Eilean: Hughena MacDonald is the next interviewee in this series of conversations with Archie Campbell. In Part 1, Hughena talks about her family background and her happy memories of growing up and going to various schools in Uist and Benbecula, including her experience of coming across computers…

 • Marbhrann do Thriùir Sheann Fhleasgach
  by Steaphan MacRisnidh on Dia, 2 Cèit 2019 at 12:57f

  Marbhrann do Thriùir Seann Fhleasgach (2 earrann) le Rob Donn MacAoidh agus eadar-theangachadh le Dòmhnall Caimbeul don Bheurla Ghallda THREE AULD CARLS (Twa verses) Frae the Gaelic o Rob Donn Mackay bi Donald Campbell Aon duine ’s bean on tàinig iad, Na bràithrean ud a chuaidh, Bha an aon bheatha thìmeil ac’, ’S bha ’n aodach dhen aon… Read More Marbhrann do Thriùir Sheann Fhleasgach

 • Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”
  by Steaphan MacRisnidh on DiC, 16 Dùbh 2015 at 5:49f

  This is an extract taken from the newsletter of An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, “An Naidheachd Againn” Làithean m’ Òige ann an Cùl nan Cnoc le Ailig “Bhaltos” Dòmhnallach   Read about the kind of work Ailig and members of his family were involved in. Bha m’ athair nach maireann ri croitearachd ach cuideachd an ceann… Read More Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”

 • Definite article ‘the’ -masc/fem nouns in nominative
  by Steaphan MacRisnidh on DiM, 15 Dùbh 2015 at 2:44f

  You can access pronunciation  of these nouns if you purchase the audio for the book Gaelic in Twelve Weeks. This book is a grammar reference with dialogues and exercises. Alternatively, use the audio provided by online dictionaries such http://www.faclair.com, or its spin-off http://www.learngaelic.scot/dictionary

 • Introducing members of your family
  by Steaphan MacRisnidh on DiM, 15 Dùbh 2015 at 2:41f

  Click on the following link to access the Speaking Our Language video for this lesson:

 • A bheil Gàidhlig agaibh? (Do you speak Gaelic?)
  by Steaphan MacRisnidh on DiM, 15 Dùbh 2015 at 2:31f

  A bheil Gàidhlig agaibh? Man 1 A bheil Gàidhlig agaibh? Man 2 Tha, _________. Woman 1 Halò. A bheil Gàidhlig agaibh? Woman 2 Tha, _________. Woman 1 Co às a tha sibh? Woman 2 Glaschu.     Female Staff Tapadh leibh. Woman 1 (with child) Tapadh leibh. Female Staff Halò. A bheil Gàidhlig agaibh? Woman… Read More A bheil Gàidhlig agaibh? (Do you speak Gaelic?)

 • Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig
  by Steaphan MacRisnidh on DiM, 15 Dùbh 2015 at 10:24m

  Còmhradh air eadar-theangachadh, ’s air atharrachadh on  chòmhradh Fraingis aig Français Facile Cuir na h-abairtean ann an òrdugh.   Ri – Hallo, – Maighstir – faod – Caimbeul? – mi – am – bruidhinn – faod   – feasgar – gus – sibh. – troimhe – fuirichibh – an – mi – cuir   leisgeul, –… Read More Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

 • Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops
  by Steaphan MacRisnidh on DiM, 15 Dùbh 2015 at 10:18m

  Còmhradh air eadar-theangachadh, ’s air atharrachadh on  chòmhradh Fraingis aig Français Facile Sgrìobh am facal dòigheil anns a’ bheàrn.   Màiri: An tèid sinn do na( _________) an-diugh? Sìne: (______). Tha mi ag iarraidh geansaidh ùr agus siampù. Màiri: (___________) ma-thà. Sìne: Seall an geansaidh uaine (_________) an uinneag! Nach eil e (_________)! Màiri: Na can… Read More Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops

 • Bainnsean ann am Miughalaigh
  by Steaphan MacRisnidh on DiL, 14 Dùbh 2015 at 11:09f

  Tiotal a’ Chlàir – Bainnsean ann am Miughalaigh. Gheibheadh a h-uile duine ann am Miughalaigh cuireadh gu banais. Bhiodh fìon, uisge-beatha agus biadh gu leòr ann. Bhiodh an rèiteach agus a’ bhanais ann an dachaigh na tè a bha a’ pòsadh. Dh’fheumadh iad a dhol a Bhàgh a’ Chaisteil airson a’ phòsaidh fhèin, oir cha robh… Read More Bainnsean ann am Miughalaigh

 • Còmhradh: Droch chuimhne
  by Steaphan MacRisnidh on DiL, 14 Dùbh 2015 at 11:04f

  Còmhradh air eadar-theangachadh, ’s air atharrachadh on  chòmhradh Fraingis aig Français Facile Cuir na seantansan seo ann an òrdagh.  gus seo mi nì ? air a cuimhne a’ choinneamh chumail dè […]